Legendárne herné tituly z dielne ?túdia Rockstar Games zobrazujúce gangsterský ?ivot, Grand Theft Auto, pozná takmer ka?dý. Od svojich za?iatkov si táto herná séria získala milióny priaznivcov. Je tomu u? nejaký ten rok, ?o 5-ka vy?la na svet, no ?oskoro sa zrejme do?káme pokra?ovania. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Informácií o vývoji nového dielu Grand Theft Auto VI zatia? nie je vôbec ve?a. Posledné detaily z fóra GTA ale odha?ujú, ?e známy kaskadér, Tim Neff, má pracova? pre Rockstar Games pri natá?aní scén nielen pre túto dlho o?akávanú novinku, ale tie? pre titul Red Dead Redemption 2. Tieto správy sa objavili na webe Breakdownexpress, kde ich ?ikovní ?itatelia stihli zachyti?.

GTA V zo?alo ohromný úspech

Vývojárske ?túdio Rockstar Games a Take-Two Interactive v?ak doteraz nezmienili ?iadne detaily o vývoji GTA VI. Okrem nedávnych správ, ktoré nazna?ovali, ?e práce na tomto dieli u? za?ali, si samotní hrá?i po tých rokoch hrania taktie? pýtajú nové pokra?ovanie.

zdroj fotografie: ISTUNT

Nenechaj si ujs?
Chlapík splnil sen mnohým hrá?om. Spojil Xbox One a PlayStation 4 do jednej ú?asnej hernej konzoly

Od septembra 2013 zo?al piaty diel tejto hernej série ohromný úspech. Do dne?ného d?a sa z neho predalo viac ako 80 miliónov kópií pre konzoly a po?íta?e. Takýto ve?ký triumf obhajuje riadite? vydavate?stva Straus Zelnick najmä chabou konkurenciou. Ka?dý, kto je v dne?ných d?och stále teenagerom, má pod?a neho konzolu s hrou GTA 5.

Za vysokými predajmi má by? slabá konkurencia

Za 3 a pol roka si táto hra stihla získa? srdcia mnohých fanú?ikov, a tak sa jej úspechu niet ?o divi?. K tomu výrazne mala prispie? aj slabá konkurencia z herného priemyslu. E?te pred nieko?kými rokmi boli pre hrá?ov dostupné herné tituly, ktoré svojou kvalitou a spracovaním GTA dokázali dobehnú?.

zdroj fotografie: Gronkh/YouTube

To sa ale za posledný ?as zmenilo, ?o tvrdí aj Straus Zelnick, ktorý si myslí, ?e ak by bola situácia iná, také ohromné mno?stvo kópií by sa ur?ite nepredalo. V ka?dom prípade je 6. diel legendárneho GTA-?ka ve?mi o?akávaný medzi celým publikom hrá?ov. Tí si v?ak na? e?te zrejme budú musie? po?ka?, preto?e zatia? nie je vôbec jasné, kedy príde na svet.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
56%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
9%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
2%
Neznášam to
11%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]