S blí?iacim sa príchodom revolu?ného Modelu 3 spravil americký výrobca ve?mi pozitívny krok. Rozhodol sa toti?, ?e zní?i cenu svojich aktuálnych elektromobilov a pridá im zopár vylep?ení navy?e.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tesla zlacnela oba svoje aktuálne kúsky, teda Model S aj Model X, a to o 5000, respektíve 3000 dolárov v prípade verzií 75 a 75D. Výkonnej?ia verzia P90D oboch modelov zas dostala z?avu decentných 2000 dolárov. V kone?nom dôsledku to teda znamená, ?e aktuálne najlacnej?iu Teslu si mô?e? kúpi? u? za 69 500 dolárov. Pozitívne správy sa v?ak týkajú aj samotnej výbavy, ktorá dostala nieko?ko slu?ných vylep?ení. V základne tak po novom nájde? niektoré príplatkové polo?ky, ?o rozhodne pote?í prípadných majite?ov, ktorí uva?ujú nad kúpou.

zdroj fotografie: Tesla

Av?ak nie v?etky Tesly sa mô?u pochváli? ni??ou cenou, práve naopak. Najvýkonnej?ie varianty P100 / P100D budú dokonca e?te drah?ie. Gigant teda pridá 5000 dolárov k cene Modelu S, respektíve 1000 dolárov pre Model X v prípade verzie P100. A úplne najvýkonnej?í Model S P100D ?a vyjde drah?ie o 5500 dolárov, pri?om Model X P100D a? o 9500 dolárov. Zmeny v cenách budú plati? u? od 24. apríla!

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Neriskuje Tesla a? prive?mi? Lacný elektromobil Model 3 ?aká vá?ne rozhodnutie

Zaujímavo v?ak vyznieva vyjadrenie spolo?nosti, ktorá aj navzdory zvý?enej cene neodhaduje vy??ie zisky. O?akávaný Model 3 je tak mnohými ozna?ovaný za revolu?ný elektromobil, ktorý by mohol vytla?i? výrobcov fosílnych palív výraznej?ie z automobilového trhu. Finálna verzia na nás bude ?aka? u? koncom júla a my sa skuto?ne ve?mi te?íme, aké prekvapenia má pre nás prichystané Elon Musk. Pre lep?iu orientáciu v nových cenách si pozri celkovú sumarizáciu ni??ie.

Model S:

  • 75 – 69 500 $
  • 75D – 74 500 $
  • 90D – 87 500 $
  • 100D – 97 500 $
  • P100D – 140 000 $

Model X:

  • 75D – 82 500 $
  • 90D – 93 500 $
  • 100D – 99 500 $
  • P100D – 145 000 $
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
10%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]