Mnoho pou?ívate?ov v dne?ných d?och tú?i po virtuálnych asistentoch, ktorí by im pomáhali s ka?dodennými úlohami. ?astou preká?kou je v?ak cena. Teraz ale prichádza ideálna alternatíva za neuverite?ne nízku sumu. Pri tomto projekte spojili sily spolo?nosti Raspberry Pi s Googlom a výsledkom ich spolupráce je nový virtuálny asistent, ktorý bude dostupný pre ka?dého.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Priania fanú?ikov moderných technológií splnia nové doplnky pre mini po?íta? Raspberry Pi 3. Google so spolo?nos?ou Raspberry Pi zapracovali na novej súprave, v?aka ktorej je mo?né tento mini po?íta? vyu?íva? ako plnohodnotného virtuálneho asistenta. Zákazník v balení nájde v?etky potrebné komponenty, vrátane reproduktora, mikrofónu a základnej dosky. Tá ma integrovaného hlasového asistenta a slú?i ako roz?írenie pre aktuálne Raspberry Pi 3. Je to poprvýkrát, ?o Google v spolupráci s inou spolo?nos?ou priniesol nejaký produkt pre svojich fanú?ikov.

Raspberry Pi 3 virtualny asistent Googlezdroj fotografie: Screenshot/Raspberry Pi/YouTube

Tento projekt má pou?ívate?ov podnieti? k tomu, aby si prispôsobili tohto virtuálneho asistenta pod?a vlastných po?iadaviek. Riadite? projektu dokonca tvrdí, ?e Google bude v budúcnosti fanú?ikom priná?a? ?al?ie podobné zariadenia. Ak ale chce zákazník tento doplnkový hardvér získa?, musí si kúpi? posledné vydanie ?asopisu The MagPi. K nemu dostane práve tieto komponenty potrebné pre vytvorenie virtuálneho asistenta. Spolo?nos? Raspberry Pi v tomto projekte necháva pou?ívate?om vo?nú ruku. Ka?dý fanú?ik si tak mô?e svojho asistenta prispôsobi? pod?a seba a nahra? si aj vlastné hlasové príkazy.

The MagPizdroj fotografie: Raspberry Pi

Nenechaj si ujs?
Raspberry Pi Zero W je nový ultra-lacný mini po?íta? s WiFi aj Bluetooth

Koniec koncov, niet sa ?omu divi?, pre?o sa s Raspberry Pi spojil práve Google. Nedávno predstavený model Raspberry Pi Zero W urobil na mnohých technologických fanú?ikov ve?ký dojem. V jeho výbave nájdeme podporu pre Wi-Fi a Bluetooth technológiu, a to v?etko iba za pár eur. Popularita mini po?íta?ov Raspberry Pi je enormná a doteraz sa z nich predalo viac ako 10 miliónov kusov. Aj z toho dôvodu sa Google rozhodol spoji? sily práve s touto spolo?nos?ou, aby svojim fanú?ikom priniesol doteraz najlacnej?ieho virtuálneho asistenta.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
75%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]