Slovenský plynárenský priemysel (SPP) má v úmysle postaviť ďalší veterný park v okrese Galanta. Tento park bude pozostávať z piatich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 33 MW. Turbíny budú umiestnené v katastri obce Gáň a mesta Galanta, konkrétne v mestskej časti Nebojsa. Očakáva sa, že tento veterný park bude schopný vyrobiť do 114 GWh elektrickej energie za rok. Náklady na výstavbu sa odhadujú na 56 miliónov eur. Na tému upozornila SITA.

Predstavili projekt za 56 miliónov

Podľa predloženého zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie plánuje SPP začať s výstavbou v roku 2026 a spustiť prevádzku o rok neskôr. Podľa dostupných informácií je rýchlosť vetra v tejto lokalite (7,4 m.s-1 vo výške 150 m nad povrchom terénu) porovnateľná s najlepšími lokalitami na Záhorí.

Freepik

SPP už predtým predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre ďalší veterný park, ktorý bude obsahovať osem veterných turbín. Tento park sa plánuje v katastri Galanty a obcí Kajal a Váhovce s predpokladanými nákladmi 90 miliónov eur. Aj spoločnosť VE Telek z Galanty má v úmysle využiť vietor na výrobu elektrickej energie v katastri obce Dolné Saliby v okrese Galanta.

VE Telek

Ako sme ťa informovali aj v samostatnom článku, spoločnosť VE Telek plánuje výstavbu veterného parku s dvomi veternými elektrárňami a náklady odhaduje na 18 miliónov eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2026, ukončená by mala byť v treťom štvrťroku 2026, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR. Zámer navrhovanej činnosti počíta s využitím trojlistových veterných elektrární s menovitým výkonom 7,2 elektrického megawattu, s priemerom listov rotora 172 metrov a s výškou stožiara maximálne 175 metrov.

Slovenská republika si stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). SPP, ako 100 % štátna spoločnosť, sa zaviazala aktívne prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov. Ich stratégia zahŕňa významné miesto pre OZE z vetra, a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky sa po aktualizácii počíta s nárastom kapacity veterných zdrojov na úroveň 750 MW v roku 2030.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú