Slovenská republika je na tom v oblasti odstránenia byrokracie či rozšírenia informatizácie a digitalizácie v porovnaní s inými krajinami mierne pozadu. Uvedomujú si to aj najvyšší predstavitelia, ktorí sa snažia naskočiť na rozbehnutý vlak a spraviť zo Slovenska modernú a digitálnu krajinu. 

Viditeľné už sú aj síce malé, ale prvé  výsledky, keďže 1. septembra vstúpil do platnosti Zákon proti byrokracii, vďaka ktorému už občania ani podnikatelia nemusia nosiť na úrady napríklad výpisy z obchodného a živnostenského registra, listy vlastníctva či kópiu z katastrálnej mapy a pribúdajú aj ďalšie projekty informatizácie spoločnosti, informuje ÚPVII.

Reč je o deviatich konkrétnych projektoch, ktoré sú zamerané na informatizáciu spoločnosti. K ich schváleniu došlo včera na zasadnutí Riadiaceho výboru pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a nachádza sa medzi nimi napríklad znižovanie byrokracie či vybudovanie Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti.

Prečítajte si tiež!
Slovensko prechádza byrokratickou „revolúciou“. Máme dostatok peňazí a plán doviesť všetko do úspešného konca?

Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Richarda Rašiho, je proces informatizácie spoločnosti veľmi dôležitý. Raši ďalej dodal, že projekty, ktoré boli schválené zelektronizujú a zjednodušia mnohé procesy vo verejnej správe. Generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti taktiež hovorí aj o jasnom signále pre občanov a podnikateľov, ktorým chcú dokázať, že na Slovensku sa dá žiť ľahšie a postupne je možné odstrániť aj byrokraciu. Zostáva už len dúfať, že nové projekty budú naozaj efektívne fungovať a občanom SR uľahčia mnohé oblasti života.

Hlavné projekty:

Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy

Tento projekt má analytikom zlepšiť prístup k dátam a zároveň im poskytne nástroje pre prepájanie, spracovanie či lepšie vyhodnocovanie dat, vďaka čomu dôjde k efektívnejšej práci analytických útvarov. Hlavným cieľom je dosiahnúť to, aby rozhodnutia boli založené najmä na dôveryhodných dátach. Súčasťou projektu je 23 analytických modelov, ktoré budú použité napríklad pri plánovaní kapacíg materských škôl.

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

V rámci projektu bude zabezpečené rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva a jedným z hlavných cieľov je zber a evidencia štruktúrovanej  zdravotnej dokumentácie  a jej  rozšírenie  o časti, ako sú napríklad ošetrovateľská dokumentácia, fyzikálne a fyziologické veličiny či  smerníky na  realizované obrazové vyšetrenia. Výsledkom tak bude zníženie administratívnej záťaže lekárov a náklady na realizáciu projektu predstavujú 9 343 764 €.

Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry

Pod pasívnu infraštruktúru patria napríklad vodovody, kanalizácie či dátové siete a projekt by mal zabezpečiť to, že všetky tieto údaje budú na jednom mieste. V praxi sa tak zjednoduší či už proces prípravy stavebného konania, alebo evidencia plánovaných investícií jednotlivých prevádzkovateľov.

ÚPVII ako príklad uvádza, „že keď vodárne rozkopú ulicu kvôli vodovodu, k rozkopávke sa budú môcť pridať aj iní operátori a zakopať pri jednom výkope ďalšie siete. Informácie zhromaždené v informačnom systéme taktiež umožnia efektívnu podporu pokrývania územia širokopásmovým internetom“.

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Nový systém napomôže najmä finančnej správe, nakoľko má zabezpečiť jej údaje v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ročne sú spracované daňové priznania v počte viac než 3 milióny a práve ich informácie či plánované daňové kontroly musia byť lepšie chránené.

Podobný systém bol už zavedený napríklad v Nemecku, kde sa výber daní ročne zvýšil až o 5 miliárd €. Hlavným cieľom je teda implementovať moderné nástroje a technológie, ktoré posilnia kybernetickú ochranu na monitorovanie bezpečnostných incidentov.

Ďalšie projekty

  • Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
  • Implementácia a integrácia informačného systému pre podporu rozhodovania a informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO
  • Jednotný informačný systém štatistických údajov
  • Centralizovaný systém súdneho riadenia
  • Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom