Formát, ktorý sa stal symbolom toho, ako po?úvame ?i u? zakúpenú, alebo ukradnutú hudbu. Po viac ako dvadsiatich rokoch jeho podpora oficiálne kon?í.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

MP3 vytvoril v 90. rokoch Fraunhoferov in?titút pre integrované obvody. Vznikla tak revolúcia v tom, ako dnes po?úvame hudbu. Formát pou?íva agresívnu kompresiu, ktorá vo výsledku zaberá len 10 % kapacity pôvodného súboru. Na svedomí má ale aj roz?írenie digitálneho pirátstva a peer-to-peer slu?ieb, napríklad legendárny Napster.

MP3zdroj fotografie: MúsicoDIY

V týchto d?och in?titút oficiálne ukon?il ude?ovanie licencií. Odôvodnil to tým, ?e v dne?nej dobe existuje omnoho viac lep?ích formátov. Nasledovníkom sa stane formát Advanced Audio Coding (AAC) a vytvorí nový ?tandard pre s?ahovanie hudby a videa na mobilných telefónoch. Priná?a lep?iu efektívnos? a vy??iu kvalitu zvuku pri ni??om dátovom toku. MP3-ka tie? získava status vo?ne dostupného formátu a bude teda dostupná zadarmo.

MP3Zdroj fotografie: Wikipedia

Na pokrokovej?í formát AAC stavila aj spolo?nos? Apple vo svojom iTunes, ?o sa teraz ukázalo ako skvelý krok. MP3 sa ale nav?dy zapí?e do histórie, preto?e po?as nieko?kých rokov ponúkal hudbu, ktorú sme chceli a takisto ukázal skuto?ný potenciál výmeny dát na internete.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
3%
Páči sa mi to
11%
Chcem to
1%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
73%
Neznášam to
8%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak