Zdá sa, akoby len nedávno Google predstavil Android 7.0 Nougat. V skuto?nosti v?ak u? ubehlo dos? ?asu a s blí?iacim sa termínom konferencie Google I/O 2017 sa hovorí o predstavení novej verzie. Medzi najvä??ie tajomstvá v?ak patrí najmä ozna?enie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Fanú?ikovia a pou?ívatelia opera?ného systému Android budú ma? onedlho dobrý dôvod na rados?. O?akáva sa toti?, ?e na konferencii Google I/O 2017 predstaví softvérový gigant novú verziu najpopulárnej?ieho opera?ného systému. S týmito informáciami sa mno?ia aj ?pekulácie o pomenovaní nového Androidu. Mnohí doteraz hovorili o ozna?ení ?Oreo?, ktoré v?etci dobre poznáme ako sladkú pochú?ku. Googlu by tak neporu?il tradíciu a pokra?oval v ?sladkých? menách.

Google Pixel mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Nenechaj si ujs?
Týchto 15 tech spolo?ností ponúka svojim stá?istom najvy??ie platy

Tí, ktorí hovorili o spomínanom ozna?ení ?Oreo? zrejme tipovali správne. Hiroshi Lockheimer, ktorý je senior viceprezident pre Android, ChromeOS a Chromecast, prednedávnom na svojom profile na sociálnej sieti Twitter odhalil mo?né pomenovanie. Nová verzia by mohla dosta? ozna?enie práve pod?a chutnej su?ienky Oreo. Pokia? sa bude Google dr?a? doteraj?ích tradícií, tak novú Developer verziu Android Oreo uvidíme u? v marci.

Treba ma? v?ak na pamäti, ?e Lockheimer doteraz uverejnil aj nepravdivé ozna?enia, a preto sú tieto informácie zatia? neisté. Istej?ie v?ak je to, ?e aj ke? Google onedlho predstaví nový Android, tak do smartfónov sa bude dostáva? a? o nieko?ko mesiacov neskôr. Konferencia Google I/O 2017 sa bude kona? u? ?oskoro a mnohí fanú?ikovia sa te?ia na ?al?ie nové funkcie a vylep?enia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]