V súčasnosti sa elektromobilita stáva jednou z najdiskutovanejších celosvetových tém. Diskutuje sa o jej výhodách, nevýhodách, dopadoch na životné prostredie, či v neposlednom rade o tom, ako ju dostať do ešte väčšieho povedomia. S tým samozrejme súvisí aj neustále inovovanie a prinášanie nových technológií.

Na jej vývoji však nepracujú len svetové veľmoci či zahraniční vedci, ale aj množstvo ďalších ľudí a spoločností, ktoré však nie sú vo svete natoľko známe. Príkladom toho sú aj dvaja mladí Slováci, ktorí svoje ambície a tvrdú prácu pretavili do veľkého projektu.

Rozhodli sa totiž vytvoriť inteligentnú navigáciu pre elektromobily, ktorej názov je Electroad. Aplikácia disponuje viacerými funkciami a predpovedá napríklad aj spotrebu vozidla na základe prevýšenia trasy, rýchlosti či iných parametrov.

Čoraz častejšie sa zdá, že elektromobily budú predstavovať budúcnosť dopravy. Príkladom toho sú aj viaceré prognózy, ktoré uvádzajú, že do roku 2040 sa počet elektromobilov zvýši z 2 miliónov predaných elektromobilov za rok 2018 na približne 28 miliónov elektromobilov za rok 2040. Sme preto veľmi radi, že súčasťou zlepšovania oblasti elektromobility sa čoraz častejšie stávajú aj slovenské nápady.

Elektromobily mnohí považujú za nástupcov áut so spaľovacími motormi, no aj tie sa dočkali v uplynulých rokoch značných inovácií. Prečo ste sa vo svojom projekte rozhodli práve pre elektrické autá?

Ahojte. Ako to už býva, projekt vznikol zhodou viacerých okolností. Motiváciou však bola identifikácia problému tzv. „range anxiety“ (strach z dojazdu elektrického vozidla do cieľa) a nápad ako ho riešiť. Strach z dojazdu sa týka elektrických vozidiel (EV) a tak sme sa logicky zamerali práve na tento druh vozidiel.

Zobraziť celú galériu (5)
FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Tŕňom v oku sú v mnohých krajinách najmä dieselové autá, no elektromobily môžu nahradiť taktiež benzínové motory aj u nás. Ako hodnotíte súčasnú situáciu elektromobilov na Slovensku a vo svete? Je to budúcnosť osobnej dopravy ?

Nemyslím si, že elektrické autá nahradia benzínové a naftové autá v plnej miere. Ich podiel ale bude výraznejšie rásť a určite ich vnímam ako budúcnosť osobnej dopravy. V porovnaní s konvenčnými autami sú až trojnásobne účinnejšie, čo sa týka premeny primárnej energie na pohon, sú schopné rekuperácie, distribúcia energie je účinnejšia z lokálnej elektrárne, v porovnaní s prevozom ropných produktov v globálnom meradle. Jediný otáznik je ešte v pôvode výroby elektrickej energie. To je ale téma, ktorej sa budeme venovať a ktorú budeme musieť riešiť bez ohľadu na typ auta.

Zobraziť celú galériu (5)
Twitter / TopGear (Úprava redakcie)

Ako dobre vieme, každý elektromobil má aj vlastný infotainment systém pre vodičov, ktorý obsahuje aj všetky informácie o dojazde a ďalších parametroch elektromobilov. V čom sa váš projekt líši od týchto riešení automobiliek?

Informácia o dojazde na palubnej doske elektrického (aj spaľovacieho) auta je založená na priemernej spotrebe už prejdenej trasy, teda minulosti. Systém sa pozrie koľko má zvyšnej energie v batérii, vydelí ju priemernou spotrebou a získa dojazd vozidla.

Naše riešenie sa líši v tom, že predpovedá spotrebu na konkrétnej trase, ktorú si užívateľ vybral a akým vozidlom cestuje. Po zadaní cieľa a trasy, berie náš systém do úvahy typ vozidla a viacero parametrov v reálnom čase: štatistické rýchlosti, premávku, počasie a prevýšenie. Takýmto spôsobom vieme predvídať a zaručiť šoférovi či trasu zvládne a naplánovať mu zastávku na nabíjanie.

Treba povedať, že podobné riešenia už ponúkajú Tesla či BMW vo svojich EV. Naša skúsenosť je ale taká, že šoféri napriek integrovaným systémom preferujú navigáciu v smartfónoch, ktorá ponúka aktuálnejšie informácie a istý komunitný charakter, vďaka zdieľaniu informácií, ako napríklad pri aplikácií Waze.

Po tom, ako ste dostali nápad na vytvorenie tohto projektu, aké hlavné ciele ste si stanovili? Čo je jeho hlavnou víziou a aké pozitíva prinesie táto navigácia majiteľom elektromobilov?

V prvých mesiacoch sme pracovali na tom, či je projekt vôbec technicky uskutočniteľný a ekonomicky životaschopný. Robili sme prehľad konkurencie, podobných riešení a analyzovali sme potencionálny dopyt či cieľového zákazníka. Naším cieľom bolo ponúknuť mobilné navigačné riešenie pre šoférov elektrických áut. Od vzniku nápadu sa myšlienka vyvíjala a dospeli sme k záveru, že sa chceme sústrediť iba na časť produktu, ktorý má najväčšiu pridanú hodnotu pre zákazníkov.

Našou core-technológiou je presná predikcia reálneho dojazdu elektrického auta, jeho vizualizácia, optimalizácia trasy z pohľadu spotreby vozidla a optimálne plánovanie dlhšej trasy aj so zastávkou na nabíjanie. Vďaka nášmu algoritmu vieme optimalizovať čas, náklady a spoľahlivo využiť celú kapacitu batérií a tým zvýšiť dojazd vozidla až o 19 %. Electroad, ako sa volá náš produkt, ponúkame ako softvérovú službu (SaaS), ktorá bude integrovateľná pre iné aplikácie či služby.

Na trhu existuje už mnoho druhov elektromobilov, ktoré majú rozličné parametre. Dokáže sa vaša navigácia prispôsobiť každému jednému z nich, aby poskytla čo najlepšie výsledky?

Áno, algoritmus berie do úvahy typ vozidla, jeho technické parametre ako napríklad hmotnosť, čelnú plochu vozidla, veľkosť batérie, typ elektromotora a podobne. Vieme taktiež zohľadniť množstvo spotrebovanej energie na klimatizáciu či kúrenie vo vozidle. Naším cieľom je ponúkať presné a spoľahlivé výsledky.

Venujete sa projektu len vo voľnom čase alebo sa stal vašou hlavnou prioritou na „plný úväzok“?

So Štefanom sa projektu venujeme naplno a aj vo svojom voľnom čase. Je to rozhodne náročné, ale zároveň je to neskutočné dobrodružstvo. Ďalej máme troch kolegov, ktorí nám pomáhajú vo svojom voľnom čase a niekoľko konzultantov a mentorov, ktorí nás podporujú v rôznych témach.

Po skončení školy ste pracovali aj pre Porsche Engineering Services. Čo vás zaviedlo práve do tejto spoločnosti a aké skúsenosti vám táto práca dala?

Zaviedli ma tam referencie, nakoľko v Porsche Engineering v Prahe, ale aj v Nemecku pracuje veľmi veľa šikovných absolventov Slovenskej Technickej Univerzity, ale aj túžba pracovať na vývoji najlepších áut na svete. Práca v Porsche bola skvelou skúsenosťou, ktorá mi dala šancu participovať na vývoji najnovších hybridných a elektrických áut.

Ešte pred týmto projektom ste spolu študovali aj na vysokej škole v Bratislave. Pomohlo vám toto štúdium istým spôsobom aj pri vývoji vášho projektu? Myslíte, že majú vysoké školy na Slovensku dostatočný základ na to, aby pripravili študentov na moderný pracovný trh?

Študovali sme na odlišných fakultách STU v Bratislave – na strojníckej fakulte (SjF) a na fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT). Projekt Electroad spája práve skúsenosti z našich odborov a štúdium určite položilo základy na to, aby sme projekt vedeli realizovať po technickej stránke. Na to aby bol projekt úspešný však potrebujete mnoho ďalších schopností a vedomostí, ktoré v škole nezískate.

O inovačných kempoch v Izraeli, ktorých ste boli súčasťou, sa hovorí, že patria medzi najlepšie vo svete. Prečo niečo podobné nefunguje na Slovensku a šikovní ľudia musia odchádzať do zahraničia?

Inovačný ekosystém v Izraeli je sám o sebe start-up, ktorý siaha až do 60-tych rokov a vznikol zo silnej potreby inovovať štátne hospodárstvo a priemysel. Funguje vďaka systémovej spolupráci medzi štátnou správou, akademickou obcou, armádou a súkromným priemyslom.

U nás sme sa do istej miery uspokojili so súčasným stavom a prípadne každá zo zúčastnených strán sa snaží riešiť svoje potreby individuálne. Chýba nám diskusia o tom, čo chceme na Slovensku v budúcnosti produkovať a v čom chceme byť špička vo svete.

Koľkí ľudia pracujú na tejto navigácii a koľko financií si vývoj navigácie zatiaľ vyžiadal? Stretli ste sa aj s prekážkami a aké úspechy ste doteraz zaznamenali?

Na projekte pracujeme dvaja na dennej báze, traja vo svojom voľnom čase a ďalej využívame rôzne externé služby. Vývoj stál desiatky tisíc eur, hektolitre kávy a pár šedivých vlasov. Naším najväčším úspechom je každodenný progres a chuť pracovať aj po náročných dňoch či týždňoch. Takým viac merateľným úspechom je pozitívna odozva od potencionálnych zákazníkov, výsledky z testovania, ktoré potvrdzujú presnosť nášho algoritmu, účasť vo finále start-up súťaže PowerUp a TechInnoDay a aktuálne podaná žiadosť o financovanie zo schémy SME Instrument.

Záujem o takýto nápad môžu oceniť viacerí potencionálni zákazníci, ktorí by ich využili aj priamo vo svojich elektromobiloch. Ktoré spoločnosti sa doteraz o váš projekt zaujímali? Využili by ste možnosť spojiť sa s niektorou automobilkou alebo by ste sa rozhodli raziť si vlastnú cestu na trhu?

Presne ako hovoríte – produkt je použiteľný vo viacero smeroch – v mobilnej navigačnej aplikácii, v navigácii palubnej dosky elektrického auta, pre manažment flotíl elektrických áut alebo ako podporný produkt pri predaji elektrických vozidiel, kde by vedel pomôcť pri rôznych analýzach z pohľadu šetrenia počas prevádzky.

Porozumeniu trhu a identifikácii nášho cieľového zákazníka sme venovali veľa času. Sme v kontakte s niekoľkými spoločnosťami, ale bolo by predčasné niekoho konkretizovať. Máme svoju predstavu o tom, akým smerom sa chceme uberať, ale spolupráci sme otvorení. Získanie kľúčového partnera je pre nás jeden z cieľov na najbližšie obdobie.

Vydaniu oficiálnej verzie predchádza aj mnoho testov. Vedeli by ste nám priblížiť, kedy bude predstavená finálna verzia vašej navigácie pre komerčné využitie, respektíve, v akej fáze sa momentálne pri vývoji nachádzate?

Testovanie bolo dôležitou časťou vývoja nášho prototypu. Vďaka spolupráci s upCity v Bratislave sme mali možnosť nazbierať cenné dáta z prostredia skutočnej premávky. Aktuálne dokončujeme frontend pre náš MVP, kde budeme vedieť vizualizovať dáta vypočítané cez Electroad. Koncom roka by sme radi spustili pilotný projekt s naším partnerom.

Popri tom hľadáme nové príležitosti na nadväzovanie nových kontaktov. Či už sú to rôzne európske konferencie, startup akcelerátory alebo inkubátory. Tu chceme adresne osloviť spoločnosti, predstaviť im náš produkt a získať drahocennú spätnú väzbu.

Možno je ešte priskoro hovoriť o cene, skúste to zrátať, koľko by takáto navigácia stála koncového používateľa?

V navigačnom biznise zavíril vodami príchod nových hráčov ako Google Maps a Waze. Tí úplne zmenili pravidlá hry svojim inovačným business modelom. Platba za produkt je buď skrytá v cene smartfónu alebo platíme my svojimi dátami. Perfektne fungujúcemu produktu, ktorý má používateľ na prvý pohľad zadarmo, je takmer nemožné konkurovať. Preto by sme sa chceli zamerať na špecifické okrajové skupiny používateľov a hlavne na riešenia pre biznisových zákazníkov.

Zdokonaliť takýto projekt ešte zrejme nejakú tú chvíľu potrvá. Čo plánujete do budúcnosti a aké novinky vašu navigáciu ďalej čakajú?

Teraz je pre nás dôležité čo najskôr ponúknuť ucelený produkt. Plánov a nápadov máme viacero, spoliehame sa na našich zákazníkov, že nám pomôžu rozhodnúť sa, ktorou cestou sa budeme uberať.

V softvérovom biznise sa vývoj nikdy nekončí. Pokiaľ si chcete udržať konkurencieschopnosť, musíte stále inovovať. Aktuálne vidíme potenciál v dvoch smeroch. Jedným je vytvorenie unikátneho datasetu jazdných parametrov dostupných modelov elektromobilov. Druhým je pre nás routing, šitý na mieru požiadavkám elektromobility.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP