?ínsky výrobca smartfónov, ako aj spotrebnej elektroniky, Xiaomi, sa v minulosti preslávil skvelou nadstavbou MIUI, v?aka ktorej sa spolo?nos? zo za?iatku dostala do povedomia viacerých nad?encov alternatívnych ROMiek pre svoje smartfóny.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ako iste vie?, spolo?nos? Xiaomi prvýkrát na trh so smartfónmi vstúpila práve s nadstavbou MIUI. Od roku 2010 sa MIUI stala jednou z najpopulárnej?ích nadstavieb Androidu a ob?úbili si ju nielen pou?ívatelia Xiaomi smartfónov, ale aj iných zna?iek, ktorí si ju in?talujú ako Custom ROM.


Zdroj fotografie: Weibo/FonTech

Táto nadstavba sa od za?iatku svojej existencie do?kala mnohých úprav, ako po stránke dizajnu, tak aj po stránke funk?nosti. Práve nová verzia MIUI bude ?al?ou ve?kou vecou od Xiaomi. Najnov?ia aktualizácia na verziu MIUI 9 má prinies? úplne nové pou?ívate?ské rozhranie, zlep?enú stabilitu, zvý?ený výkon, ako aj nové funkcie. Prostredie má by? jednoduch?ie, no o to preh?adnej?ie.

Xiaomi Mi6 s MIUI 8

zdroj fotografie: Weibo/MIUI

Nenechaj si ujs?
Najlep?ia nadstavba Androidu bude e?te lep?ia. MIUI 9 prinesie mno?stvo funkcií a vylep?ení

Od uvedenia správy o o?akávanej novej verzie nadstavby v novembri minulého roka pre?lo mnoho ?asu, a tak vývojový tím, ktorý stojí za touto nadstavbou, dostal nespo?etné mno?stvo pripomienok, ako aj poriadnu spätnú väzbu od samotných pou?ívate?ov. Aktualizácia na najnov?iu verziu MIUI 9 na prvé smartfóny zavíta u? v júli. Zo za?iatku bude dostupná pre tohtoro?né aj minuloro?né high-end smartfóny od Xiaomi. Postupne dostanú aktualizáciu aj pou?ívatelia ostatných zariadení, pri?om kompletný zoznam bude uvedený priamo pri predstavení.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
23%
Páči sa mi to
62%
Chcem to
8%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak