Xiaomi vo svete smartfónov u? nepatrí medzi nová?ikov a produkty tejto spolo?nosti si ob?úbili milióny zákazníkov. V?aka kvalitnému spracovaniu, nízkej cene a skvelému výkonu sú smartfóny od Xiaomi ve?mi ?iadané. Jedine?nými ich v?ak robí aj nadstavba MIUI, ktorá ponúka skvelé grafické prostredie a inovatívne funkcie. Táto softvérová pýcha spolo?nosti ?oskoro dostane významnú aktualizáciu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O MIUI 9 sa prvé informácie objavili e?te v závere minulého roka, no postupom ?asu sa do éteru dostávalo ?oraz viac správ. Pou?ívatelia smartfónov od Xiaomi sa síce nového grafického prostredie nedo?kajú, no zato prinesie aktualizácia na MIUI 9 do systému nové funkcie spolu s Androidom 7.0 Nougat. Medzi najo?akávanej?ie rozhodne patrí rozdelenie obrazovky a k nej sa pridá aj takzvaný obraz v obraze.

zdroj fotografie: Xiaomi

S týmito novinkami bude môc? pou?ívate? vyu?íva? svoj Xiaomi smartfón skuto?ne naplno. Spolo?nos? sa v?ak rozhodla funkcie zo svojej nadstavby nielen pridáva?, ale aj odobera?. To sa týka najmä plánovania SMS správ, ktorú nevyu?ívalo mnoho pou?ívate?ov. Pod?a ?ínskeho výrobcu mô?e by? uvo?nený výkon nasmerovaný do zlep?enia plynulosti a ?al?ích funkcií. Dokonca vraj v novej aktualizácii umo?ní pou?ívate?om odstra?ova? aj systémové aplikácie, ako Kalendár ?i Kalkula?ka.

Nougatzdroj fotografie: gizmoddict/YouTube

Nenechaj si ujs?
Google vyrie?il najvä??í problém Androidu

Xiaomi priná?a majite?om jeho smartfónov naozaj pravidelné aktualizácie a vo vývojárskej verzii MIUI 8 mohli mnohí zaznamena? novú funkciu nahrávania obrazovky. Tá sa samozrejme ocitne aj v MIUI 9. CEO spolo?nosti, Lei Jun, potvrdil, ?e nová nadstavba bude e?te plynulej?ia a dokonalej?ia v ka?dom jednom smere. Po predstavení za?ne spolo?nos? rozosiela? aktualizácie pribli?ne o mesiac neskôr.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Xiaomi síce zatia? oficiálne neprezradilo zoznam smartfónov, ktoré majú túto novú aktualizáciu dosta?, no s najvä??ou pravdepodobnos?ou ju mô?u o?akáva? majitelia modelov Mi6, Mi5c, Mi MIX, Mi Note 2, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Mi4C, Mi4S, Mi5, Mi5S, Mi5S Plus a tie? tabletu Mi Pad 3.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]