Na svete sná? neexistuje ?lovek, ktorý by nikdy nepo?ul o najznámej?ej nielen detskej stavebnici Lego. Tá zabáva deti ka?dého veku u? celé generácie a s ve?kou pravdepodobnos?ou bude rovnako zabáva? aj tie ?al?ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Je teda viac ne? pravdepodobné, ?e u? aj ty si sa pokúsil jednu zo stavebníc tohto typu posklada?. ?i u? teda tento pokus skon?il úspe?ne, alebo nie, jedno je isté. Lego doká?e zabavi? na celé hodiny a má aj eduka?ný charakter.

Len pre naj?ikovnej?ích

Celé detstvo nás toti? pripravuje na skuto?nú výzvu, a to skladanie nábytku z IKEI. Tieto dve stavebnice mo?no zohna? vo viacerých konfiguráciách, ktoré sa lí?ia nielen prevedením, ale i náro?nos?ou. Aj tí najskúsenej?í stavitelia by v?ak mohli ma? problém s poskladaním novinky, ktorú Lego odhalilo svetu.

Nenechaj si ujs?
Herný svet ?oskoro zasiahnu parádne tituly. Dostanú ?a týmito úchvatnými trailermi

Jedná sa o stavebnicu najznámej?ej vesmírnej lode, akú svet kedy poznal. Pochádza zo Star Wars univerza, pri?om jej názov znie Millenium Falcon. Pre tých menej znalých, ide o vesmírne plavidlo, ktoré vyu?ívali na prepravu a boj jedny z najznámej?ích postáv zo Star Wars.

Trúfol by si si?

Pochopite?ne tak nejde o ?iadnu hra?ku pre deti, ale o zberate?skú zále?itos? pre milovníkov Hviezdnych vojen. Napovedá v?ak tomu aj jej cena. Viac si o tomto výnimo?nom produkte mô?e? pre?íta? vo vy??ie uvedenej galérii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]