Len zopár dní dozadu bol oficiálne ukon?ený jeden z najvä??ích herných ve?trhov, ktorý sa odohral v ne?alekom Kolíne nad Rýnom. Nastal tak ideálny priestor na to, aby sme si zrekapitulovali v?etko to, ?o nám tento herný sviatok priniesol.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Age of Empires 4
Nenechaj si ujs?
Celý herný svet sa raduje. Microsoft ohlásil príchod Age of Empires 4

Za prvé sme sa tak do?kali ohlásenia pokra?ovania legendárnej strategickej hry Age of Empires, ktorá do na?ich po?íta?ov dorazí u? vo svojom ?tvrtom pokra?ovaní. O pripravovanej hre toho ve?a odhaleného nebolo a Microsoftu, ktorý za ?ou stojí, tak o?ividne i?lo len o oznámenie toho, ?e sa na tomto nesmierne o?akávanom titule pracuje. Bohu?ia? tak nie je jasné, kedy a ani na aké platformy konkrétne dorazí. S ur?itos?ou sa v?ak mô?u radova? PC-?kári a v hre sú zrejme aj majitelia nov?ích Xboxov.

Assassin?s Creed Origins

V poradí druhou najvä??ou peckou bolo odhalenie traileru pre najnov?ieho Assassina s podtitulom Origins. Hoci nám tento trailer neodha?uje skuto?nú podobu hry a ani gameplay, jednozna?ne doká?e navnadi? na pokra?ovanie tejto u? taktie? legendárnej hernej série. Po viac ako dvojro?nej pauze od presláveného rádu zabijakov sa tak vrátime do pieso?ného Egypta, ktorý mô?e doda? tomuto titulu to?ko potrebný ?mrnc.

Final Fantasy XV

?alej sa mô?eme te?i? aj na RPG klasiku Final Fantasy 15, ktorá po konzolách ?oskoro kone?ne dorazí aj na po?íta?e. Navy?e, verzia pre PC je od tej pre konzoly odli?ná, pri?om ponúka e?te kvalitnej?í vizuál a taktie? zvuk. Video uverejnené pri príle?itosti príchodu tejto ob?úbenej RPG-?ky na PC okrem iného odha?uje, ?e sa hrá?i mô?u pripravi? na vylep?enie viacerých detailov v?aka spolupráci so spolo?nos?ou Nvidia.

Destiny 2

Nemenej zaujímavý je aj trailer pre druhé pokra?ovanie vskutku ob?úbeného online titulu Destiny, ktoré sa zaradilo medzi jedny z najo?akávanej?ích hier tohto roka. Video odha?uje aj ?o-to málo z gameplayu, pri?om u? aj z prebehnutých beta testov vieme, ?e sa do?káme hlavne poriadnej dávky akcie. Okrem nej v?ak nebude chýba? ani dychberúci vizuál a zaujímavo spracovaný sci-fi svet. Konzolisti si túto hru budú môc? zahra? u? 6. septembra a PC-?kári si opä? po?kajú trochu dlh?ie, a to do 24. októbra.

Middle-Earth: Shadow of War

Dávku pozornosti si zaslú?i aj titul Middle-Earth: Shadow of War, ktorý nadvia?e na úspe?ného predchodcu Shadow of Mordor. Táto hra z roku 2014 nás vniesla do sveta Tolkienovej Stredozeme, ktorú si hrá?i jednoducho zamilovali. V?aka skvelému spracovaniu, o ktoré sa postaralo ?túdio Monolith Games získal titul skvelé hodnotenia a to isté mô?eme o?akáva? aj od jeho pokra?ovania.

Star Wars Battlefront II

Okrem toho sme sa do?kali aj odhalenia gameplay traileru k hre Battlefront II, ktorá nás zase vtiahne do sveta Hviezdnych vojen. Oproti jednotke sa dostane na výrazné vylep?enia, pri?om spomínaný trailer ukazuje, ?e sa budeme môc? preletie? hne? v nieko?kých stíha?kách. Opä? bude samozrejmos?ou skvelé grafické spracovanie a dosta? sa má aj na Stormtrooperov, bez ktorých by Star Wars nebolo Star Wars.

Jurassic World Evolution

To v?ak nie je ani z?aleka v?etko a odhalené boli tie?  trailery k hrám FIFA 18 ?i Project Cars 2 a priamo na ve?trhu si náv?tevníci mohli zahra? demo verziu o?akávaného titulu Kingdom Come Deliverance, za ktorým stoja na?i západní susedia. Taktie? bol ohlásený titul z prostredia Jurského sveta, ktorý hrá?om umo?ní si vybudova? a následne mana?ova? vlastný Jurský park. Táto zaujímavá hra vyjde u? budúce leto pri príle?itosti príchodu filmovej dvojky do svetových kín.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]