Technologický gigant z amerického Cupertina, spolo?nos? Apple, je známa tým, ?e nedá na svoje výrobky dopusti?. Napriek tomu, ?e sú jej notebooky a po?íta?e medzi pou?ívate?mi menej vyh?adávané (aj kvôli cene) ako zariadenia s Windowsom, Apple na nich výborne profituje.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a najnov?ích informácií pochádzajúcich priamo od Apple, MacOS aktívne pou?íva pribli?ne 100 miliónov ?udí. Nie je tajomstvom, ?e Microsoft medzi desktopmi a notebookmi jasne dominuje. Po?et pou?ívate?ov opera?ného systému Windows presne ur?i? nemô?eme, no odhaduje sa, ?e je na svete viac ako miliarda po?íta?ov s týmto systémom. Samotný Microsoft oficiálne potvrdil, ?e najnov?í Windows 10 má 400 miliónov aktívnych pou?ívate?ov. Z týchto ?tatistík teda mô?eme usúdi?, ?e Windows 10 je ?tyrikrát populárnej?í ako MacOS, a to e?te nepo?ítame po?íta?e so star?ími verziami.

Apple MacBook Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

mac
zdroj fotografie: Twitter/@OceansTech

Nenechaj si ujs?
Apple kone?ne o?iví svoj najvýkonnej?í po?íta?, a to vo ve?kom ?týle! Po neuverite?ných 1208 d?och

Av?ak ni??í po?et pou?ívate?ov neznamená hne? aj ni??ie zisky. Práve naopak. Apple zo svojich Macov výborne profituje, ?oho dôkazom sú takmer 25 miliardové predaje. Pod?a amerického giganta sa a? o 80 % z týchto predajov starajú MacBooky. Po?íta?e Mac Pro a iMac teda tvoria iba zvy?ných 20 %. Aby toho nebolo málo, predaje takého MacBooku Pro narástli v poslednom fi?kálnom ?tvr?roku a? o 20 %.

zdroj fotografie: Microsoft

Apple si tak predaje MacBookov mô?e len a len pochva?ova?. K zlep?eniu predajov desktopov a dobehnutie konkurencie z Redmondu by v?ak mohli pomôc? aktualizované modely. Koncom tohto roka toti? plánuje Apple uvies? na trh nové iMacy a budúci rok aj nový Mac Pro s nadupaným hardvérom. Pod?a ?al?ích ?tatistík v?ak pou?ívatelia v húfoch prechádzajú na hybridné notebooky Surface a rovnaký scenár sa naskytá aj v segmente prémiových po?íta?ov. I ke? v tomto prípade je rast Microsoftu výraznej pomal?í. Samozrejme, tieto dva opera?né systémy sa nedajú priamo porovna?, ke??e ka?dý ponúka svoje pre aj proti. V ka?dom prípade, prechod nie práve malého mno?stva pou?ívate?ov z Macov na Surface zariadenia len dokazuje, ?e Microsoft odvádza v týchto mesiacoch výbornú robotu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
9%
Chcem to
9%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
64%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.