Rýchlym tempom sa blí?ime k dobe, v ktorej u? chladni?ky nebudú iba na chladenie potravín, hriankova? u? nebude slú?i? iba na opekanie hrianok a termostat u? nebude slú?i? iba na kontrolu teploty v domácnosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do v?etkých týchto produktov sa technologické spolo?nosti sna?ia natla?i? inteligenciu, pri?om najnov?ím po?inom sa vyznamenal Microsoft. V spolupráci s Johnson Controls, spolo?nos?ou stojacou za prvým elektrickým izbovým termostatom, ukázal vo videu svoj koncept inteligentného termostatu.

Takmer bezrámikový displej u? aj v termostate

Ten dostal pomenovanie GLAS najmä kvôli tomu, ?e jeho hlavným prvkom je sklenená plocha s prieh?adným displejom. Jeho dizajn tým vyzerá fakt parádne a perfektne zapadá do ka?dej modernej domácnosti. Na displeji si pou?ívate? mô?e meni? teploty v jednotlivých izbách, kontrolova? spotrebu energie ?i kvalitu vzduchu.

termostat
zdroj fotografie: Screenshot / Microsoft / YouTube

Nenechaj si ujs?
Dokázali sme ú?asný pokrok. U? aj úplne jednoduchý kvantový po?íta? prekonal sú?asnú výpo?tovú techniku
Nechýba ani Windows 10

Termostat GLASS be?í na ?peciálnom Windowse 10 ur?enom pre internet vecí (IoT). Ten navy?e obsahuje aj hlasovú asistentku Cortana, tak?e s termostatom je mo?né aj komunikova?. Ako sme u? nazna?ili v prvom odseku, Microsoft chce svoju digitálnu asistentku prinies? aj do iných domácich spotrebi?ov, ako sú napríklad chladni?ky ?i hriankova?e. Termostat doká?e rozpozna?, ?i sa osoba nachádza v miestnosti a neustále pritom monitoruje kvalitu vonkaj?ieho i vnútorného vzduchu. V prípade, ?e nie?o nie je v poriadku, automaticky zmení nastavenia pre ?o najekonomickej?iu správu energie. Podobné vlastnosti ponúka aj termostat od spolo?nosti Nest, no GLASS sa od neho lí?i najmä Cortanou. Aj v tomto smere v?ak Microsoft má konkurenciu, a to konkrétne Ecobee4 s asistentkou Alexa.

A ?o cena?

Ecobee4 prichádza s izbovými senzormi, pomocou ktorých monitoruje a upravuje teploty v miestnostiach. Asistentka Alexa zas pou?ívate?om umo?ní rýchle nastavenie ?asova?u, pre?ítanie noviniek ?i zapnutie hudby. Zákazníci z USA si mô?u produkt zakúpi? za 249 dolárov, ?o ?iní pribli?ne 216 ?. Dátum spustenia predaja, dostupnos? a cenu oh?adom GLAS od Microsoftu a Johnson Controls zatia?, bohu?ia?, nepoznáme.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.