Najpou?ívanej?ími opera?nými systémami pre desktopové po?íta?e a notebooky sú práve tie od Microsoftu. Po Windowse 8.1 nám spolo?nos? Billa Gatesa predstavila podstatne úspe?nej?iu 10-ku. Najvä??ím problémom tejto verzie je v?ak ve?ké mno?stvo dát, ktoré zaznamenáva a odosiela. Microsoft sa ale rozhodol vyjs? s pravdou von.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Windows 10 je pomerne úspe?ným nástupcom predchádzajúcej verzie. U? od svojho za?iatku v?ak novú 10-ku Microsoft mnohým pou?ívate?om priam nanútil. Otázkou tie? bolo, pre?o zbiera také ve?ké mno?stvo dát. Na to po dlhom ?ase Microsoft reagoval a rozhodol sa upravi? podmienky o ochrane osobných údajov. U? teraz tak pou?ívate? v týchto podmienkach nájde základný zoznam diagnostických dát, ktoré Windows 10 zhroma??uje.

Nastavenia súkromia Windows 10 v novej aktualizácii Creators Update

zdroj fotografie: Windows Blog

Nenechaj si ujs?
Microsoft pridá do Prieskumníka vo Windows 10 reklamy! Ve?, pre?o nie?

V novej aktualizácii si bude môc? pou?ívate? zvoli? medzi ?iasto?ným alebo plným zhroma??ovaním diagnostických dát. Okrem toho v?ak Microsoft zní?il mno?stvo základných zbieraných údajov a? o polovicu. Spolo?nos? v budúcnosti plánuje poskytnú? na túto tému e?te viac informácií, no aktuálne dokumenty mô?e? u? teraz nájs? na tomto odkaze.

zdroj fotografie: TechFrag

To, ?i sa Microsoftu tentokrát podarí zmierni? obavy pou?ívate?ov o ich súkromie, uká?e a? ?as. Doteraz v?ak boli zo strany nieko?kých európskych krajín kladené po?iadavky na tohto softvérového giganta, aby zastavil sledovanie. Na tento problém reagovalo aj Francúzsko spolu s Európskou úniou, ktorá upozornila, ?e zmeny oh?adom zhroma??ovania dát nie sú v najnov?ej aktualizácií ?Creators Update? príli? výrazné. Aj napriek snahe Microsoftu obavy o súkromie stále pretrvávajú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
31%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
62%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]