Na?e hlavné mesto sa chce priblí?i? európskym metropolám naozaj rôznymi inováciami ?i ekologickými novinkami. Tá najnov?ia je vskutku výborná a rozhodne si zaslú?i od nás ve?ký palec hore. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Strá?ci zákona z Bratislavy sa tak po novom budú môc? premáva? na dvoch nových elektrických kolobe?kách, ktoré tak doplnia ich vozový park. V istých prípadoch je práve tento typ dopravy najvhodnej?í, a to najmä na pe?ích zónach ?i na ?a?ko dostupných miestach pre be?né slu?obné automobily. Na margo nového dopravného prostriedku sa vyjadril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal takto: „Elektrické kolobe?ky sú nielen rýchle, ale aj ekologické. Je to jedno z ?al?ích smart rie?ení, ktoré mesto zavádza. In?piroval som sa v európskych mestách, kde takéto kolobe?ky vyu?ívajú a chcel som, aby sa k nim pridala aj Bratislava.?

zdroj fotografie: Bratislava.sk

Ak sa pozrieme týmto novým ?ma?inám? podrobnej?ie na zúbok, zistíme, ?e motor takejto kolobe?ky doká?e vyprodukova? naozaj ve?mi slu?ný výkon 250 W. Na jedno plné nabitie prejde 80 km, respektíve maximálna rýchlos? predstavuje 25 km/h. Cena jednej ?iní 2977,40 ?. ?Je to ?al?í prostriedok, ktorý je ?etrný k mestu aj k obyvate?om. Pripomínam, ?e mestská polícia u? vyu?íva bicykle v Ru?inove a kone na ?eleznej studienke,? dodal primátor.

zdroj fotografie: Bratislava.sk

Nenechaj si ujs?
Polícia Slovenskej republiky oficiálne u? aj na najvä??ej sociálnej sieti

Aj takýmto spôsobom sa teda hlavné mesto sna?í spríjemni? ?ivot obyvate?om a najmä ?ivotnému prostrediu, ktoré nie je v na?ej metropole práve najlep?ie. Elektrické kolobe?ky v?ak neboli to jediné, ?o primátor odovzdal mestským policajtom. Tí dostali aj päticu nových slu?obných áut s prís?ubom, ?e vozový park dostane e?te ?al?ie inovácie v najbli??ích mesiacoch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]