O Meizu je u? v podstate od za?iatku tohto roka ticho. Posledných ?es? mesiacov nepredstavilo ani jeden smartfón a momentálne sa ?aká na vlajkovú lo?. I ke? minulý rok Meizu predstavilo a? tri high-endy, tento rok sa zatia? nepochválilo ?iadnym. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Meizu Pro 6, Pro 6S a Pro 6 Plus síce sú podarené smartfóny, av?ak pri?li relatívne rýchlo po sebe a bez prevratných zmien. Fanú?ikovia tak teraz ?akajú na nie?o, ?o by kone?ne spôsobilo rozruch medzi ?ínskymi smartfónmi. Na mysli máme vlajkovú lo? Pro 7, ktorá sa ukázala na nieko?kých nových renderoch. Tie prezrádzajú jedine?nú vlastnos?, ktorou by sa Pro 7-?ka mohla odlí?i? od ostatných vlajkových lodí. Je ?ou sekundárny displej na zadnej strane, ktorý doká?e zobrazova? informácie o aktuálnom ?ase, dátume, zme?kaných hovoroch a iných upozorneniach. Ak sa ti zdá, ?e si o podobnom rie?ení niekde po?ul, tak sa nemýli?. Ruský YotaPhone toti? taktie? disponuje sekundárnym displejom, ktorý je ale v jeho prípade vä??í a viac pou?ite?ný.

Meizu Pro 6 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

meizu pro 7
zdroj fotografie: SEANMIRZA23 / SlashLeaks

Nenechaj si ujs?
Meizu pôjde po stopách LG a Samsungu. Jeho najnov?ia vlajková lo? prinesie displej s úzkymi rámikmi

Rendery zárove? prezrádzajú aj prítomnos? duálneho fotoaparátu a tenké rámiky okolo displeja. Aj ke? fotografie na prvý poh?ad vyzerajú reálne, nájdeme na nich nieko?ko nezrovnalostí. Napríklad, na jednej vyzerá by? displej mierne zahnutý a na ?al?ej u? nie. Logo výrobcu je taktie? v?dy inak umiestnené. Pre istotu teda rad?ej po?kajme aspo? na video alebo fotografiu s fungujúcim prototypom. S výbavou zariadenia to vyzerá rovnako nerozhodne. Meizu minulý rok vydalo model Pro 6 s MediaTekom Helio X25 a neskôr vylep?ené Pro 6 Plus s podstatne lep?ím Exynosom 8890.

zdroj fotografií: SEANMIRZA23 / SlashLeaks

Rok 2016 potom zakon?ilo modelom Pro 6S s (opä?) MediaTekom Helio X25. Ak bude Meizu na?alej pokra?ova? s pou?ívaním procesorov od MediaTeku a s pomerne vysokými cenami v porovnaní s konkuren?nými smartfónmi, dobré ?asy ho pravdepodobne ne?akajú. Súdne spory s Qualcommom mu v?ak ve?mi na výber nedávajú a sme teda zvedaví, ?o Meizu tento rok vyk?uje. Má pod?a teba sekundárny displej potenciál sta? sa hlavným lákadlom Meizu Pro 7?

zdroj fotografií: LEAKSPINNER / SlashLeaks

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
17%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.