Meizu MX6 bude predstavený spolu s jedinečným inteligentným príslušenstvom

banner-pro-6
Presne 5 dní nám zostáva do oficiálneho predstavenia dlho o?akávaného Meizu MX6. S blí?iacim sa dátumom predstavenia sa nám opä? odha?uje viac a viac detailov o tomto zariadení. Najnov?í únik odha?uje, ?e 19. júla sa do?káme predstavenia viacerých produktov a samotný smartfón teda nebude jedinou novinkou spolo?nosti Meizu. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

?al?ím produktom, ktorý sa nám v plnej kráse odhalí u? o pár dní, bude inteligentné flipové púzdro. To na prvý poh?ad pôsobí úplne oby?ajne a bez vä??ieho skúmania by ste si rozdiel zrejme ani nev?imli. To sa v?ak ur?ite zmení po obdr?aní novej notifikácie. Obal má po svojom obvode LED pásik, ktorý doká?e hravo upozorni? na správy, neprijaté hovory, e-maily, upozornenia a notifikácie v?etkého mo?ného druhu. V nastaveniach bude pravdepodobne existova? mo?nos? upravi? zobrazovanie notifikácií pomocou tohto inteligentného puzdra. Podpora sleep/wake funkcie je samozrejmos?ou. Púzdro by malo by? vyrobené z ko?e, no doposia? nie je celkom zrejmé, akou formou do? bude dodávaná energia. Taktie? nie je celkom jasné, ?i bude prepojený pomocou technológie bluetooth alebo NFC. Podobné a mo?no e?te o nie?o lep?ie rie?enie ponúkla spolo?nos? HTC, ktorá u? zopár rokov dozadu predstavila prvú generáciu svojho Dot View Case. Ten zobrazoval informácie ako napríklad po?asie, ?as, dátum ale aj notifikácie pomocou LED bodiek, ktoré boli umiestnené na prednej strane tohto puzdra.

MEIZU PRO 6 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


output_xsFm3T
Pri tomto LED puzdre v?ak spolo?nos? Meizu nekon?í a s ve?kou pravdepodobnos?ou sa do?káme e?te jedného inteligentného obalu, s ktorým bude ovládanie hudby skuto?nou hra?kou. Tento ?al?í kus príslu?enstva ponúka prieh?adné okno na rýchle zobrazenie informácií. Pod týmto oknom sa nachádza viacero ovládacích prvkov, ktoré poslú?ia na zjednodu?ené prehrávanie hudby po?as toho, kým bude zariadenie v uzamknutom stave. Neprekvapí tla?idlo play/pause a ani tla?idlo slú?iace na prepnutie práve prehrávanej skladby. Tla?idlo, ktoré je umiestnené zo v?etkých najvy??ie je v tvare známeho písmena M a s ve?kou pravdepodobnos?ou poslú?i na otvorenie hudobnej aplikácie bez nutnosti odomknutia zariadenia. Spolu s týmito inteligentnými obalmi ponúkne zariadenie Meizu MX6 skuto?ne exkluzívny pu?ívate?ský zá?itok. Ako sa staviate k podobnému druhu inteligentného príslu?enstva? My si myslíme, ?e by takýchto „kúskov“ malo by? rozhodne viac.

meizu-music-case

Zdroj: Gizmochina.com

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]