Japonským vedcom sa podarilo niečo, čím sa môžu zapísať do histórie. Ukázali totiž, že grafit dokáže byť aj beztiažový, čo môže mať obrovské implikácie na to, ako tento materiál vnímame a používame. Na úspešný experiment upozornili vedci na webe svojej univerzity.

Tento experiment spočíval v levitácii malého kúska grafitu, ktorý sa takmer dokonale nehýbal nad sieťou magnetov bez potreby akýchkoľvek vonkajších zdrojov energie. Kľúčom k tomuto prelomovému objavu v oblasti magnetickej levitácie je nový materiál odvodený od grafitu, ktorý bol chemicky upravený tak, aby sa z neho stal elektrický izolant.

Tento inovatívny prístup umožnil grafitu levitovať vo vákuu, čím sa prekonali problémy spojené so stratou energie v dôsledku tlmenia vírivých prúdov a toku elektrických prúdov cez grafit.

Ako je to možné?

Levitujúca platforma funguje tak, že využíva diamagnetické vlastnosti grafitu, ktorý je silne odpudzovaný magnetmi. Výskumníci chemicky pokryli mikroskopické grafitové guľôčky oxidom kremičitým a obalený prášok zmiešali s voskom, aby vytvorili tenkú štvorcovú dosku veľkosti centimetra.

Táto doska sa vznáša nad magnetmi usporiadanými do mriežky. Experimentálne usporiadanie zahŕňalo nepretržité monitorovanie pohybu platformy a pôsobenie spätnej magnetickej sily na tlmenie jej pohybu, čo ju účinne ochladzovalo a výrazne znižovalo jej kinetickú energiu.

OIST

Táto levitačná technológia má potenciál na vývoj vysoko citlivých senzorov pre vedecké aj spotrebiteľské aplikácie, ktoré dokážu zistiť zmeny gravitácie až na úrovni atómov. Podľa vedúceho tímu a výskumníka v oblasti kvantových strojov na OIST Jasona Twamleyho by táto platforma mohla prekonať aj najcitlivejšie doteraz vyvinuté atómové gravimetre.

Tieto špičkové prístroje využívajú na presné meranie gravitácie správanie atómov a tím v súčasnosti pracuje na eliminácii vonkajších rušivých vplyvov, ako sú vibrácie, magnetické polia a elektrický šum, aby svoj systém ďalej zlepšil.

Demonštrácia beztiažového grafitu predstavuje významný pokrok v oblasti magnetickej levitácie a otvára nové možnosti pre presné merania a vývoj senzorov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú