Údaje z misie NASA InSight naznačujú, že rotácia Marsu každoročne zrýchľuje, čo znamená, že dni na Marse sa postupne skracujú. Vedci zatiaľ nevedia presne povedať, prečo sa to deje. Na tému upozornil portál LiveScience.

Najpresnejšie meranie rotácie Marsu

Ako píše NASA na svojom webe, najpresnejšie pozorovanie rotácie Marsu ukázalo, že červená planéta sa každým rokom otáča o niečo rýchlejšie. Výsledky štúdie publikovanej v žurnále Nature naznačujú, že rotácia červenej planéty sa ročne zrýchľuje o 4 tisíciny uhlových sekúnd. To znamená, že každý rok sa dni na Marse skrátia o zlomok milisekundy.

ASA/JPL-Caltech

Hoci ide len o veľmi jemné zrýchľovanie, odborníci zatiaľ nevedia s presnosťou povedať, čo je jeho príčina. Majú však niekoľko hypotéz. Podľa jednej hypotézy je vinníkom akumulácia ľadu na póloch planéty, ktorá spôsobuje miernu zmenu rozloženia hmoty.

Alternatívnym vysvetlením môže byť jav nazývaný „post-glaciálny odraz“, ku ktorému dochádza, keď sa pevniny zdvihnú potom, ako boli tisícky rokov pochované pod ľadom. Tak alebo onak, jemné zmeny rozloženia hmoty na planéte, ktoré tieto javy dokážu spôsobiť, by postačovali na malú zmenu rýchlosti rotácie Marsu.

K týmto výsledkom vedci dospeli na základe doposiaľ najpresnejšieho merania rotácie Marsu, pričom tieto zistenia sa opierajú o údaje misie InSight. Presnejšie sa bádatelia spoliehali na rádiový transpondér a antény spoločne nazývané Rotation and Interior Structure Experiment alebo RISE. Tejto sonde v decembri 2022 došla energia.

Ako vyzerá vnútro planéty?

Údaje sondy InSight poskytli aj jedinečný pohľad do vnútra planéty. Ukázalo sa, že marťanské jadro má polomer približne 1835 km a nie je vôbec homogénne, respektíve jednotné, ale  má oblasti s vyššou a nižšou hustotou, čo spôsobuje, že roztavený materiál vo vnútri sa „kĺže“ počas toho ako sa Mars otáča. Štúdia tiež naznačuje, že aj toto môže byť jedným z možných vysvetlení  zrýchľovania rotácie Marsu. Pre porovnanie, Zemské jadro má polomer 3 485 km.

„Údaje RISE naznačujú, že tvar jadra nemožno vysvetliť len jeho rotáciou,“ uviedol spoluautor štúdie Attilio Rivoldini. „Tento tvar vyžaduje oblasti s mierne vyššou alebo nižšou hustotou…“

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú