Gadgety sú sú?as?ou takmer ka?dého z nás. ?i u? ich vyu?ívame zvä??a len pasívne, alebo na dennodennom poriadku, jednoducho nám nemalým spôsobom zjednodu?ujú ?ivot. A teraz sme pre teba na?li túto päticu, ktorá je overená tými najlep?ími geekmi v obore. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Originálny USB Type-C kábel od OnePlus

Cena: 3,55 ?

OnePlus si získal výborné meno aj v?aka skvelým príslu?enstvám, ktoré dodáva k svojim smartfónom. Do kategórie prémiových sa zara?uje aj originálny USB Type-C kábel, ktorý tvorí unikátna kombinácia bielej a ?ervenej farby, respektíve prvotriedne spracovanie ako na zov?aj?ku, tak aj vo vnútri. Maximálna doká?e prená?a? síce len 5V, no a? 4A!

zdroj fotografie: Dávid Igaz 

Kúpi? originálny USB Type-C kábel od OnePlus

Ko?ená k?ú?enka s USB káblom

Cena: 4,44 ?

Práve toto je ten gadget, ktorý by mal naozaj ka?dý nosi? v batohu alebo v prípade ne?nej?ieho pohlavia v kabelke. Táto k?ú?enka toti? ponúka prémiový vzh?ad v?aka ko?eným materiálom a elegantne integrovaný USB kábel s podporou rýchlonabíjacej technológie. U? nikdy si tak nebude? musie? pýta? kábel od známeho.

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? ko?enú k?ú?enku s USB káblom

Lacná ak?ná kamera so 4K

Cena: 32,90 ?

Na to, aby si mohol vytvára? výborné zábery, nepotrebuje? vysoli? stovky eur za zna?kové ak?né kamery od Xiaomi ?i GoPro. Výborne ti mô?e poslú?i? aj táto lacná alternatívna, ktorá rovnako ponúka nahrávanie v 4K v 170-stup?ovom uhle, a to v?aka kvalitnému senzoru Sony IMX179. K dispozícii má? aj 2-palcový displej, ktorý ti okam?ite ponúkne preh?ad o nastaveniach kamery ?i nato?ených záberoch. Vstavané WiFi je potom u?ito?né pre spárovanie kamery s príslu?nou aplikáciou, respektíve tvojím smartfónom.

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? lacnú ak?nú kameru so 4K

Farebná Xiaomi smart LED ?iarovka

Cena: 14,68 ?

Asi ?a ve?mi neprekvapí, ?e ak niekto chce doda? svojmu bytu ?i domu nádych moderných technológií, vä??inou siahne po inteligentných ?iarovkách. Xiaomi je v tomto smere výborným producentom, ked?e jeho farebná LED ?iarovka ponúka kvalitné prevedenie, vstavaný WiFi modul, ktorý slú?i na ovládanie skrz aplikáciu Mi Home a a? 16 miliónovú paletu farieb. Doma si tak mô?e? hravo vytvori? poriadnu párty.

xiaomi yeelightzdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Kúpi? farebnú Xiaomi smart LED ?iarovku

Najmen?ia ?pioná?na kamera

Cena: 6,22 ?

Ak si chce? len vystreli? z kamarátov alebo to so ?pioná?ou myslí? naozaj vá?ne, vieme, kde by si mohol za?a?. Na?li sme toti? takúto mali?kú ?pioná?nu kameru ukrytú priamo v atrape zrkadlovky. Doká?e nahráva? v rozlí?ení 640 x 480 pixelov a vytvára? fotografie, pri?om tieto súbory sa ukladajú na vlo?enú microSD kartu (nie je sú?as?ou balenia). Celkom cool gadget, ?o povie??

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? najmen?iu ?pioná?nu kameru

E?te ove?a viac skuto?ne skvelých gadgetov v?ak nájde? vo výpredaji ni??ie. Na v?etky vy??ie spomenuté gadgety platí po?tovné zadarmo! Neváhaj sa s nami podeli? do komentárov, ktoré produkty zaujali teba.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
43%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
14%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.