Jedným z finalistov druhého ročníka interného startup inkubátora Mindpark spoločnosti O2 bol tím s projektom Enevi. Cieľom Enevi je zjednodušovanie možností evidencie, analýz, odhadov či prognóz, no zároveň odhaľuje anomálie a vytvára prehľadnú štatistiku o spotrebe energií.

Enevi ponúka riešenie web-based portálu, ktorý môže fungovať ako predplatená služba, samostatná inštalácia či riešenie na mieru  v závislosti od náročnosti, zložitosti prostredia alebo požiadaviek. Tím tvoria Pavol Franko, Jakub Leško, Peter Tholt a Rastislav Pavlík.

Okrem úspešného absolvovania internej start-up súťaže v O2 sa im podarilo získať prvých zákazníkov, vytvoriť prototyp či zúčastniť sa na slovenskom finále súťaže „PowerUP“, zameranej na energetiku.

V rozhovore sa tiež dozvieš:
  • Ako vznikol nápad založiť projekt Enevi
  • V čom spočíva sila ich produktu
  • Či plánujú prejsť so svojím riešením aj na smartfóny
  • Ako vznikol O2 inkubátor
Váš projekt sa zameriava na evidenciu a detekciu anomálií v spotrebe energií. Ako vznikla myšlienka založiť projekt Enevi?

Myšlienka existuje už niekoľko rokov a vyplynula z mojej predchádzajúcej praxe a skúseností. V našej materskej firme je téma energetického manažmentu veľmi aktuálna a keďže sme operátor, zamerali sme sa v prvom rade na elektrickú energiu.

U nás pracujeme so stovkami odberných miest a  dodávateľov  elektrickej energie, pretože máme kancelárske priestory, predajne, rôzne technologické priestory, antény a ďalšie zariadenia. Aj preto sme presvedčení, že naše riešenie bude vhodné pre mnoho iných spoločností.

Podobných riešení, aké je to vaše, je na trhu pravdepodobne viac. V čom je práve to vaše iné?

Trh s energiami pokrývajú aj veľké spoločnosti, ktoré nepôsobia ako dodávatelia energií. Existuje niekoľko riešení, ktoré hovoria o tom, že výsledkom je nejaká evidencia. Každé jedno riešenie je veľké softvérové riešenie, ktoré je podmienené celému procesu od analýzy či auditu, cez nasadenie a testovanie.

My sa to snažíme absolútne zjednodušiť do takej formy, aby si to ľudia vedeli riešiť aj sami. Dáta môže do nášho portálu nahodiť napríklad účtovníčka, pričom poskytujeme aj riešenie na kľúč, kedy ich vieme spracovať my. Ponúkame aj možnosť spracovania do vizuálnej podoby, ktorá bude klientovi vyhovovať.

Na akú klientelu sa sústreďujete? Cielite viac na korporátnych klientov, alebo skôr na súkromnú sféru?

Na súkromnú sféru sa v tejto fáze nechceme zamerať, ale už dnes vieme ponúknuť napríklad sledovanie histórie spotreby aj domácnostiam. Cielime skôr na firmy, u nich je mnoho iných dôvodov, pre ktoré potrebujú vidieť, koľko energie spotrebovali.

Prínosov je niekoľko a z našich skúseností vieme, že čo firma, to iná motivácia, pre ktorú vzniká potreba si spotrebu evidovať. Cieľom je mať energiu pod kontrolou a to nielen v podobe papierových faktúr na polici. Podstatné je poznať históriu spotreby, vedieť porovnať odberné miesta napríklad medziročne, mať nástroj, podľa ktorého sa rozhodnem investovať a vymeniť nejaké zariadenie, vedieť plánovať, predpovedať spotrebu, poznať, koľko financií budem na energiu potrebovať v ďalšom období a pod.

Ďalším benefitom môže byť, že sa snažíme hľadať anomálie v spotrebe, ktoré môžu hovoriť o tom, či ide napríklad o haváriu, poruchu alebo o niečo nepredvídateľné, na čo je potrebné rýchlo reagovať.

Neplánujete v budúcnosti riešiť aj zahraničné firmy a trhy?

Aktuálne sme zameraní na slovenské firmy, ale na problematiku sa pozeráme globálne. Rôzne správcovské spoločnosti, siete maloobchodných predajní či výrobné podniky sú všade. V najbližšom čase máme v pláne prediskutovať túto oblasť s kolegami v českom O2, nájsť prípadné rozdiely a hľadať uplatnenie na českom trhu.

V čom spočíva sila vášho produktu a prečo by ju mali veľké firmy alebo korporáty využívať?

Podobných produktov nie je veľa. Existujú veľké softvérové riešenia, ktoré ale nepovažujeme za praktické, jednoduché pre používateľa a ani cenovo prístupné. Sila nášho produktu je v tom, že klient sa o evidenciu v ideálnom prípade nemusí starať a keď ju potrebuje, tak ju má k dispozícii.

Naším cieľom je poskytnúť klientom čo najlepšiu zákaznícku skúsenosť v podobe zrozumiteľných grafov, tabuľkových exportov a s detailmi odberných miest. S energiou pracuje mnoho pozícií, od CFO až po údržbára a každý z iného dôvodu. Je efektívne mať zrozumiteľné dáta na jednom mieste.

Aktuálne sa všetko točí okolo smartfónov a aplikácií, no vy ste sa rozhodli pre riešenie založené len na webovom rozhraní. Plánujete svoj produkt pretaviť aj do aplikácie pre Android či iOS? 

Momentálne sa zameriavame na doplnenie pokročilých funkcií webovej aplikácie. Do budúcna plánujeme aj mobilnú aplikáciu, hlavne na zjednodušenie evidencie v teréne. Ďalšie vývojové kroky budú zahŕňať automatické predikcie spotreby a detekciu anomálií, kde už mobilná aplikácia je „must“, aby mohol mať prehľad o firme každý zainteresovaný zamestnanec alebo aj CEO.

Ako vyzerajú počiatočné kroky, keď sa pustíte do spolupráce s nejakým novým klientom?

Spolupráca vždy závisí od toho, ako je klient zvyknutý pracovať s číslami. Niekto si aspoň v exceli eviduje dáta, iný má len faktúry, no nájdu sa aj takí, čo to vôbec neriešia. Prvá analýza teda spočíva v tom, ako klient pracoval s dátami doteraz. Tá druhá je zameraná na to, čo zákazník od spolupráce s nami očakáva. Na začiatku je preto diskusia, z ktorej sa dozvieme, aké sú očakávania, požiadavky či nároky.

Podľa čoho sa odvíja cenotvorba pri implementácii? Rozlišujete firmy podľa veľkosti?

Máme naškálované balíčky podľa počtu odberných miest, s odstupňovanou cenou. Náš produkt je tým dostupný pre menšie firmy, ako aj pre veľké spoločnosti so stovkami odberných miest. Poskytujeme možnosť detailnejších analýz, konzultácií či školení.  

Spoločnosť O2 je vaším partnerom, mentorom a aj prvým klientom, ktorý využíva vaše riešenia. Máte k dispozícii aj nejaké prvé merateľné výsledky?

Podarilo sa nám identifikovať anomálie v spotrebe značkovej predajne. Porovnaním oproti ostatným predajniam nie je v poriadku výška spotreby, ani výška ceny za kWh. Vzhľadom na veľké množstvo našich odberných miest pracujeme na tom, aby sme mali údaje zmapované v čom najväčšom detaile. Snažíme sa kategorizovať rôznorodé odberné miesta, aby bolo možné ich porovnanie napr. v čase, cene či type.

Prejavil o Enevi aj niekto záujem alebo vám ponúkol finančnú podporu (napríklad niektorá z energetických spoločností)? 

Podarilo sa nám rozbehnúť viacero diskusií ohľadom spolupráce u ďalších zákazníkov. U niektorých sa už robia aj analýzy. Zaoberáme sa aj spoluprácou s energo sektorom, kde aktívne hľadáme partnera, pre ktorého bude náš produkt konkurenčnou výhodou.

Išlo o druhý ročník interného inkubátora O2. Viete mi priblížiť, v čom spočíva sila tohto projektu? 

Tím Enevi je jedným z finalistov druhého ročníka interného startup inkubátora Mindpark. Zjednodušene môžeme povedať, že Mindpark je rozvojový program pre zamestnancov, ktorí majú záujem a chuť pracovať na zadaní, ktoré nemusí priamo súvisieť s ich pracovnou náplňou.

S nápadmi prichádzajú priamo zamestnanci, nie sú teda vopred definované vedením spoločnosti. Veľa našich kolegov sa v súkromí venuje zaujímavým aktivitám a projektom, ktorým sme chceli dať priestor aj v rámci nášho inkubátora.

Jednotlivé tímy potom rozvíjajú a realizujú nápady, ktoré získajú vo firme najväčšiu podporu. Tímy okrem možnosti mentoringu s členmi vedenia úzko spolupracovali aj so skúsenými členmi slovenskej startup scény, ako s Ivanom Debnárom, Michalom Káčeríkom a Matejom Brečkom.

Okrem tohto typu projektovej podpory O2 poskytlo tímom z Mindparku viaceré rozvojovo – vzdelávacie aktivity, účasť na startup konferencii, ale napr. aj malý budget, ktorý mohli využiť na výdavky súvisiace s projektom, napr. na registráciu domén či výrobu marketingových materiálov.

Ako vníma O2 startupy? Je to niečo, čomu pripisuje vedenie veľkú prioritu v internej hierarchii?

Áno, podpora kreatívnych nápadov a startupov je už dhodobo pre O2 veľmi dôležitá a blízka a to aj v každodennom  biznise. Dlhodobo spolupracujeme napríklad s dnes už oceňovanou IT spoločnosťou Pygmalios, ktorá sa venuje analýze správania zákazníkov v reálnom čase. 

Zamestnanecké nápady už niekoľko rokov v O2 podporujeme aj interne v rámci Mindparku. Náš projekt je netradičným  rozvojovým programom. Na talentové programy podobného typu  tradične firmy nominujú ľudí cez svojich manažérov, my ich však nechávame nominovať samých seba.

Jednak to odráža našu firemnú kultúru, ktorá je veľmi priama a otvorená, a priama nominácia zároveň zaručuje, že sa prihlásia skutočne motivovaní zamestnanci, ktorí majú záujem pracovať aj na iných projektoch, než aké štandardne riešia v rámci svojich pracovných pozícií.

Viac informácií o projekte nájdeš aj na www.enevi.sk

Článok vznikol v spolupráci s O2

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom