Spolo?nos? Lenovo mala v New Yorku men?iu udalos?, na ktorej sa objavil koncept ich notebooku budúcnosti. Pozri sa, ako v skratke celá prezentácia vyzerala.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na prezentácii sa na displeji notebooku nachádzal novinový ?lánok z New York Times, ?o predstavovalo fakt, ?e tento koncept doslova pripomína papier, respektíve noviny. Mal by ma? tie? plne ohybný displej. Prekvapením ale mo?no je, ?e klávesnica má fyzické klávesy a Lenovo nezvolilo dotykový typ, aký mô?e? nájs? napríklad na ?peciálnom Yoga Book. ?al?ou kuriozitou je tie? pou?itie takzvaného MouseStick, ktorý v tomto prípade úplne nahradil klasický TouchPad.

 

Vä??inu úkonov by teda pou?ívate? prevádzal pomocou hlasových povelov alebo za pou?itia dotykového pera. Na otázku, ako takéto zariadenie chcú in?inieri z Lenova vyrobi?, odpovedali ve?mi nejasne. Vraj za pomoci nových materiálov a nových technológií obrazovky, av?ak ni? konkrétne sme sa, ?ia?, nedozvedeli. Plne ohybné displeje sa zatia? neobjavili v ?iadnom zo sú?asných technologických zariadení. Aj ke? na ve?kých podujatiach ako CES sa u? podobné prototypy neraz sna?ili zauja? verejnos?.

Nenechaj si ujs?
Xiaomi notebook nabral na sile. Nová verzia priná?a ove?a vy??í výkon a zachová si nízku cenu!

?astokrát sa v?ak vytráca kompaktnos? na úkor flexibility, ?ím sa v podstate stráca celkový dojem zo samotného zariadenia. Funkcia ovládania hlasom znie síce dobre, no máme ju k dispozícii u? aj teraz. V prípade Windowsu sa volá Cortana a doká?e toho naozaj ve?a. Tak ?i onak, koncept je to naozaj pekný, a? na pár detailov. A ?o ty, kúpil by si si takýto futuristický notebook?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.