Vedcom sa v novej štúdii publikovanej v prestížnom žurnále Nature podarilo odhaliť, ako sa formovalo unikátne prostredie trpasličej planéty Pluto.

Výskum presnejšie odhaľuje, ako sa v jednom z najväčších kráterov Pluta vytvorili obrovské ľadové štruktúry. Na tému upozornil portál Phys.

Pluto je geologicky aktívne

Pozorovanie úplne osvetleného povrchu Pluta zo Zeme je veľmi náročné, pretože jeho obežná dráha má v porovnaní s tou zemskou silnú inklináciu. Drvivú väčšinu času preto vidíme zo Zeme jeho neosvetlenú časť a nie celý osvetlený disk. Rovnako aj sonda New Horizons videla Pluto z uhla, kvôli ktorému sa nachádzala polovica jeho povrchu v tieni.

ASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Vďaka preletu tejto sondy, ktorý sa uskutočnil 14. júla 2015, ale dnes vedci vedia, že Pluto je geologicky aktívna trpasličia planéta, na ktorej neustále prebieha proces nazývaný sublimácia, píše portál Space.

Jedna z najznámejších a najunikátnejších častí nachádzajúca sa na povrchu Pluta, je oblasť známa ako Sputnik Planitia. Oblasť je impaktným kráterom, ktorý pozostáva z pomerne svetlej roviny (má vysoké albedo), plnej dusíkového ľadu. Samotná oblasť rozmermi presahuje rozlohu Francúzska a leží z väčšej časti na severnej pologuli – nachádza sa však blízkosti rovníka.

Veľká časť Sputnik Planitia má tvar nepravidelných mnohouholníkov oddelených veľkými korytami. V novej štúdii tím vedcov, pod vedením Adriena Morisona z Exeterskej univerzity, študoval pomocou sofistikovaných modelovacích techník práve tieto polygonálne ľadovcové štruktúry.

A. Morison / S. Labrosse / G. Choblet

Konečne vieme, ako vznikli

Modelovanie pritom ukázalo, že tieto štruktúry dusíkového ľadu vznikajú sublimáciou, procesom, kedy sa pevný ľad dokáže premeniť na plyn bez toho, aby prešiel kvapalným skupenstvom.

„Vieme, že povrch ľadu vykazuje pozoruhodné polygonálne znaky tvorené tepelnou konvekciou v dusíkovom ľade, ktorá neustále organizuje a obnovuje povrch ľadu. Naďalej však zostávala otázka, ako by k tomuto procesu mohlo dochádzať,“ objasňuje Morison.

Simulácie ukázali, že ľadové štruktúry nachádzajúce sa v Sputnik Planitia vznikajú práve sublimáciou tejto ľadovej vrstvy. Podľa odborníkov sublimácia dusíkového ľadu podporuje konvekciu ľadovej vrstvy ochladzovaním jej povrchu. Presnejšie simulácie ukázali, že „ochladzovanie spôsobené sublimáciou je schopné poháňať konvekciu spôsobom, ktorý je v súlade s mnohými údajmi pochádzajúcimi z New Horizons – vrátane veľkosti polygónov a amplitúdy topografie.“

Inými slovami, výsledky novej štúdie ukazujú, že keď sa dusík nachádzajúci sa na tejto trpasličej planéte v dôsledku sublimácie v oblasti Sputnik Planitia začne ochladzovať, vzniknú polygóny s rovnakými vlastnosťami,  ako majú tie zo snímok, ktoré v roku 2015 urobila sonda New Horizons.

Okrem toho je predostretý  model v súlade s ďalšími globálnymi klimatickými modelmi, ktoré naznačujú, že sublimácia tejto oblasti začala pred 1 až 2 miliónmi rokov. Navyše je vysoko pravdepodobné, že k podobným dynamickým procesom môže dochádzať aj na povrchu iných planetárnych telies. Hovorí sa predovšetkým o mesiaci Triton (jeden z mesiacov planéty Neptún) alebo o Eris a Makemake, čo sú objekty z Kuiperovho pásu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú