Na klimatické zmeny a globálne otepľovanie dopláca celý svet. Svedčia o tom aj najnovšie hodnotenia, z ktorých niektoré môžeme považovať za vôbec najdôležitejšie správy o stave klímy. Pracovali na nich stovky odborníkov z celého sveta a ukázali, že atmosféra sa nenachádza v tej práve najlepšej kondícii.

Aj keď sa mnohé startupy a technologické spoločnosti snažia nájsť riešenie, ako boj s klimatickou zmenou vyrovnať alebo zvrátiť, podľa niektorých odborníkov už môže byť neskoro. Naše rozhodnutia v najbližších rokoch vážne ovplyvnia budúcnosť ľudskej civilizácie a rozhodnú o tom, či bude ľudstvo prosperovať, alebo len živoriť. Nebezpečné následky dekád nespútaného uhlíkového znečistenia sú z krátkodobého hľadiska nezvratné.

Dôsledky týchto klimatických zmien však nezaznamenávame len vo svete, ale aj na Slovensku. Ako to všetko spolu súvisí, akú rolu v tom zohráva Slovensko a prečo ľudstvo radšej spácha kolektívnu samovraždu, ako by sa vzdalo svojho komfortu, objasnil klimatológ Pavol Nejedlík z Ústavu vied o Zemi SAV.

V rozhovore sa ďalej dozvieš:

  • Ako je možné, že neustále narastá množstvo CO2 v atmosfére
  • Prečo sú investície do novej infraštruktúry súvisiacej s fosílnymi palivami morálne a ekonomické šialenstvo
  • Či prechod od spaľovacích motorov na elektromobily má zmysel
  • Čo by sa dialo, ak by sa dohody o klíme ignorovali
  • Aký vplyv by malo zvyšovanie spotreby fosílných palív na klímu
  • Prečo je globálne otepľovanie rakovina, ktorá zatiaľ nebolí

Podľa najnovších hodnotení klímy je zníženie globálnych emisií treba urobiť prakticky okamžite, do troch rokov. Je niečo také možné?

Nie. Psychológia ľudí sa zdá byť taká, teda hlavne vo „vyspelej“ časti ľudstva, že spoločnosť radšej spácha hromadnú samovraždu, než by sa vzdala svojho komfortu.

Znižovanie emisií pri zachovaní komfortu je dlhodobý proces. Nemôžme jednoducho zastaviť dopravu, čo je jeden z najvýznamnejších producentov skleníkových plynov. A to sú tu ďalšie, najmä priemyselné a energetické činnosti, ktoré nezastavíme, pretože by to výrazne ohrozilo bežný chod ľudstva.

Keď už hovoríte o doprave, má prechod od spaľovacích motorov na elektrické v doprave v tomto smere význam?

Prechod na elektrický pohon má rozhodne význam. Príklady nemusíme hľadať veľmi ďaleko. Zoberme si len Slovensko, kde sa doprava ako taká podieľa zhruba 18 % na produkcii skleníkových plynov. To je rozhodne nezanedbateľná časť.

Väčšina tejto produkcie pritom pochádza práve z osobnej automobilovej dopravy. Ak by sa nám podarilo prejsť na čisto elektrické pohony, bol by to skutočne vynikajúci krok. Tu sa však naskytá aj otázka, odkiaľ by sme tú energiu, ktorú dodáme do auta, získavali. Pokiaľ by bola vyrobená z čistých zdrojov, teda bez nejakej vážnej produkcie skleníkových plynov, tak by takýto prechod jednoznačne mal význam.

Viac ako desatinu celkového množstva CO2 v atmosfére vypustili ľudia za posledných päť rokov. Je teda možné, že ani aktuálne ciele nebudú stačiť a globálne otepľovanie sa nepodarí zastaviť?

Ide o čas. Zastaviť globálne otepľovanie v priebehu niekoľkých generácií úplne nedokážeme a to myslím jednu generáciu ako 30 rokov. Dovolím si dokonca povedať, že v priebehu dvoch generácií sa stav atmosféry nijakým významným spôsobom k lepšiemu nezmení.

To ani intenzívnou aplikáciou redukčných aktivít produkcie skleníkových plynov, respektíve zastavením ich nadmernej a nekontrolovateľnej produkcie.

Ak si aj predstavíme, že 100 % obyvateľstva, vrátane politikov, by bolo ekologicky zmýšľajúcich a konajúcich, aj tak je predstava rýchleho dosiahnutia nulových emisií skleníkových plynov v antropogénnej činnosti len fikcia. Celá naša spoločnosť je aktuálne postavená na určitom systéme, kedy sú isté procesy zabezpečené energiou a v tom jednoducho bude pokračovať.

Ak by sme aj nejakým spôsobom dokázali zastaviť produkciu skleníkových plynov, ani to by ešte neviedlo k okamžitému zastaveniu globálneho otepľovania. Zotrvačnosť procesov v klimatickom systéme, ktorý okrem atmosféry zahŕňa aj hydrosféru, kryosféru, litosféru a biosféru je totiž prepojením interakcií všetkých týchto zložiek.

Vedeli by ste uviesť nejaký konkrétny príklad?

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP