Ohe? a technologický gigant, spolo?nos? Samsung, sa v poslednom ?ase ve?mi v láske nemajú. Tento prírodný ?ivel toti?to narobil tomuto výrobcovi koncom minulého roka nemalé problémy, kedy sa nechvalne známe Galaxy Note 7-?ky za?ali prehrieva?, pri?om viacerým majite?om znenazdajky vzb?kli.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung musel nakoniec tento nepodarený smartfón stiahnu? nielen z výroby, ale aj od svojich zákazníkov. Tí sa toti?to vystavovali jeho pou?ívaním poriadnemu nebezpe?enstvu. Nieko?ko tý?d?ov po úspe?nom návratnom programe v?ak postretli Samsung ?al?ie problémy spojené s oh?om, kedy v jednej z jeho tovární ur?ených práve na testovanie týchto phabletov vznikol po?iar. Problémy ale na?alej tohto technologického giganta neopú??ajú. Najnov?ie toti?to zachvátili plamene jeho kamenný obchod v Singapure. Na??astie tento po?iar vznikol e?te pred jeho otvorením, a tak nebola nijaká osoba zranená.

zdroj fotografie:  popularmechanics.com
?Boli sme upozornení na po?iar, ktorý vznikol v jednom z na?ich kamenných obchodov v Singapure. Presnej?ie sa jednalo o obchod v centre AMK Hub, v ktorom za?alo horie? v dne?ných ranných hodinách. Plamene boli za?ehnané pomocou stropných po?iarnych hlavíc a ?iadna osoba nebola zranená. Prí?iny vzniku sú stále v ?tádiu vy?etrovania.?

Nenechaj si ujs?
Nemo?né sa stalo skuto?ným! Samsung opätovne spustí predaj Galaxy Note 7 v repasovanom stave

Pravdou je, ?e za normálnych okolností by táto situácia s najvä??ou pravdepodobnos?ou ostala nepov?imnutá. Na druhú stranu sa ale Samsung v be?nej situácii práve nenachádza. Ne??astie, ktoré sa spolu s touto spolo?nos?ou u? dlh?iu dobu vle?ie, je skuto?ne enormné a jej vrchní predstavitelia ve?a dôvodov na rados? skuto?ne nemajú. V?etko by sa v?ak mohlo obráti? na dobré po odhalení novej vlakovej lode Galaxy S8, ktorá oficiálne uzrie po prvý raz svetlo sveta v zajtraj?ích ve?erných hodinách.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]