Pred tromi rokmi ste stáli pri zrode spoločnosti Exponea, ktorá ponúka špeciálny analytický softvér. Prečo ste to postavili práve na tomto riešení? V čom je schopné konkurovať a je lepšie než zaužívané modely?  

Exponea začínala ako analytická firma, ktorá ma pomôcť ľudom vo firmách robiť lepšie rozhodnutia, špecializovaná na získavanie a udržanie si zákazníkov. Analytika však nestačila a pridali sme marketing automation – možnosť aktívne komunikovať so zákazníkmi emailom, notifikáciami, personalizáciou webu, vytváraním wow zážitkov pri interakcii zákazníkov s firmami. Verím tomu, že určítá práca s dátami je vo firmách nevyhnutná, ak im naozaj záleží na zákazníkoch.

A Exponea stále pomáha firmám, aby sa v tom stali dobrými. Konkurencie sme sa striasli veľmi rýchlo – v skutočnosti je pracovať efektívne s dátami pomerne ťažké a je málo dobrých riešení. Dnes si Exponea konkuruje hlavne s Adobe, SalesForce, Adobe, z EU je to asi Emarsys, ďalej možno Optimisely a pár ďalších.

Každá firma má svoj plán, ktorého sa snaží držať. Ako si Exponea nastavuje ciele? Ako meria svoj úspech? Ak nenaplní daný cieľ?  

V tomto je CEO Exponea Peter Irikovský výborný. Navnímal ako funguje SaaS biznis model, zjednodušil ho na niekoľko hlavných kritérií a podľa nich nastavuje ciele. Konzultujeme to so svetovými investormi a ich záujem nám dáva určitú istotu, že ideme rozumným smerom. Inak SaaS biznis to nie je žiadna veľká veda – klienti platia každý mesiac za váš softvér a služby, vy sa staráte, aby im to prinášalo očakávané výsledky a poskytujete im to spôsobom vhodným pre obe strany.

Zvyšok je kvalita exekucie a ľudí, s ktorými pracujete. Exponea si stanovuje kvartálne OKR a zvyčajne tak 80 percent z nich naplní, čo je s výborné, hlavne ak sú tie ciele dostatočne ambiciózne. Ak sa niečo nepodarí, snažíme sa z toho poučiť. Chyby sa stanú, to je neodvratná súčasť učenia, len ich zbytočne neopakujme. Ak je tých chýb menej, firma rastie rýchlejšie a stane sa významnejšou. A naopak.

Napriek úspechu odchádzate z exekutívnej pozície v spoločnosti. Prečo?  

Zakladal som firmu s tým, že chcem získať viac slobody. Dnes je firma vo veľmi dobrých rukách, podarilo sa jej postaviť neskutočný tím ľudí a píše úspešný príbeh. Mne to vytvorilo príležitosť začať niečo ďalšie. Veľmi chceme, aby Exponea inšpirovala ďalších k zakladaniu firiem s globálnymi ambiciami. A nebolo by najlepším naplnením tohoto cieľa, ísť im príkladom? :)

Aké sú vaše hlavné plány na najbližšie obdobie v novej pozícii?  

Jeden z plánov ešte v Exponea bolo lepšie spolupracovať s univerzitami. Firmy sa na ne často sťažujú, ja som akademickému prostrediu neskutočne vďačný – veď Exponea som nenaprogramoval ja, ani o každého zákazníka sa nestarám ja osobne, ale úspešní absolventi týchto univerzít, často hneď po škole.

Môžem využiť svoju novú slobodu na pomoc univerzitám. STU FIIT mi vytvorila podmienky, aby sme vytvorili nové laboratórium pre umelú inteligenciu a jej aplikácie. Vytvoríme v ňom program – prednášky, datasety, diskusie a pokúsime sa zaujať študentov, ktorí o umelú inteligenciu majú záujem, aby sa jej venovali naplno.

Veľa študentov pracuje, čo im prináša určité skúsenosti, lenže vďaka tomu si z univerzity odnesú oveľa menej, ako by mohli a neskôr pracujú na menej dôležitých projektoch. A toto by som rád otočil. Zároveň akademická pôda pôsobí fantasticky aj na mňa – učím sa nové veci, som prístupnejší novým myšlienkam a úplne nadšený z príležitosti, ktoré sú pred nami.

Nedostatok kvalitných ľudí v technologickom sektore je už dlhšie diskutovaná téma. Je to niečo čo ste pocítili aj v Exponey alebo je vaše nové pôsobenie skôr prípravou na budúcnosť a možnosť ako predísť prípadným problémom s obsadením pracovných pozícii?  

Nedostatok kvalitných ľudí sa týka aj Exponea. Uplatnenie by v nej našlo oveľa viac ľudí a napriek všetkým dobrým aktivitám má rýchlosť rastu svoje obmedzenia. V budúcnosti to môže byť ešte horšie a to je veľká výzva pre biznisové prostredie na Slovensku. Talent nám prichádza z univerzít a mali by sme urobiť maximum pre podporu univerzít a ľudí, ktorí sa venujú výchove talentov.

Podľa mňa aj firmy musia ešte dozrieť a zaslúžiť si, aby mohli s univerzitami spolupracovať. Totiž nie každá spolupráca je dobrá. A druhá vec je, že tá spolupráca má byť dlhodobá, nepozerať sa dopredu 6 mesiacov, ale rovno 6 rokov. Namiesto potreby obsadiť aktuálne voľnú    pozíciu rozmýšľať, na akých ľuďoch bude stáť naša budúcnosť.

Čo je príčinou nedostatku kvalitných ľudí na Slovensku. Stále nedostatočný záujem študentov o technologické smery, systém školstva či napríklad spôsob výučby?  

Nepoznám všetky dôvody. Študentov je menej, pre najlepších je ľahšie študovať v zahraničí a je otázne, či sa vrátia. Pracujme s tým, čo máme. Stále je tu mnoho kvalitných učiteľov a fantastických študentov. Vytvorme pre nich čo najlepšie podmienky, postavme pred nich zaujímavé výzvy a prekvapia nás výsledkami.

Slovenské školstvo je známe svojim zastaralým systémom výučby. Kde treba začať so zmenami, aby sa to odzrkadlilo následne aj na pracovnom trhu? Ako sa musí výučba zmeniť tak aby sme vychovávali konkurencie schopných profesionálov?  

Nie som expert na slovenské školstvo a osobne som všetkým svojim školám a učiteľom vďačný za vzdelanie. Vďaka nim sme dokázali postaviť firmu, ktorá dokáže obstáť vo svetovej konkurencii. Rovnako podľa mňa najväčším problémom najlepších našich škôl a univerzít je kapacita – teda, že kvalitných absolventom je menej ako si žiada trh, a nie ich nízka úroveň.

Moje deti budú zrejme chodiť do obyčajných škôl a s manželkou sa sa im budeme venovať, nech majú vzdelanie aj mimo školských lavíc. Ak naozaj Slovensko má problémy vo vzdelávacom systéme, nie nutne je to všetko o zastaralom systéme.

Aj technologických odborov začína byť čoraz viac a pre študentov môže byť ťažké vybrať si presne konkrétny smer. Ktoré špecifické oblasti technológií majú najväčší potenciál byť v horizonte desiatich rokov najlukratívnejšia z pohľadu uplatnenia a zárobku?  

Ísť s davom, alebo ísť vlastnou cestou a ukázať, že dáva aj táto cesta zmysel_ Nezamestnanosť v technických smeroch je tak nízka, že vyštudovať takmer akýkoľvek odbor znamená istotu zamestnania. Dnes môžu mať študenti vyššie ašpirácie – práve na vysokých školách im ukážu veci, ktoré budú hot o niekoľko rokov a dnes sa v nich robí iba výskum.

Každá univerzita má niečo špecifické. Moja srdcovka je umelá inteligencia kombinovaná s psychológiou a ekonómiou. Lenže radšej budem študovať niečo, čo ma baví ako niečo, čo je nuda, ktorá len zarába peniaze. 

V Exponey ste svoj produkt založili najmä na umelej inteligencii a strojovom učení. Plánujete v novej pozícii presadzovať hlavne tento odbor alebo sa budete sústrediť aj na iné smery?   

Áno, na začiatku Exponea bola moja snaha 100 percent svojho času pracovať na umelej inteligencii, ktorá pomáha ľuďom. Naučili sme sa, že cesta k nej je veľmi dlhá a väčšinu času trávime na iných veciach ako je AI. Zber dát, spracovanie, vizualizácia, akcie nad dátami. Okrem toho predaj, komunikácia so zákazníkmi, hiring správnych ľudí, marketing. Je to komplexné a AI je čerešnička na torte. Treba pochopiť, že AI nie je cieľ, ale prostriedok ako naplniť vyšší cieľ. Asi ako programovanie je len prostriedok, ktorý pomôže urobiť užitočný program. Môj cieľ dnes je pomôcť ľuďom lepšie spoznať samých seba a vďaka tomu dosahovať vyššie ciele. AI, na ktorej pracujem, tomu má napomôcť.

Ak by sme plán projektu rozdelili na etapy, kde ho vidíte povedzme po roku od spustenia, po 3 rokoch a následne po 5 rokoch?  

Nemám ešte presný plán svojho ďalšieho projektu. S každým krokom sa otvárajú nové možnosti a nechcem mať pred nimi zatvorené oči. Určite po ceste budem pracovať na sebe, budem sa deliť o znalosti so študentmi a ľuďmi z môjho okolia, pomôžem iným rozbehnúť svoje vlastné startupy a možno sa do niektorého z nich pridám ako cofounder.

V online svete sú dostupné aj rôzne platené či neplatené kurzy, ktoré napríklad v oblasti programovania umožňujú získať pokročilé znalosti. Je možné ísť aj touto cestou a presadiť sa napríklad aj bez vysokoškolského vzdelania? Bol by takýto kandidát pre firmy ako Exponea vhodný?   

Dostupnosť kvalitného vzdelávania zadarmo a online je na dnešnom svete úplne fascinujúca. Každý môže študovať na Stanforde alebo MIT, pozerať prednášky svetových špičiek. Ja sám ich rád pozerám a je to veľmi obohacujúce. Zároveň je ťažké sledovať všetko a je dobré, ak má štúdium zmysluplné ciele. Ak ste dobrý, firmy si vás vyberú, a stále si môžete založiť vlastnú firmu.

Aj tak by som odporučil vysokú školu. Pre úspech je potrebné viac ako len pozrieť si pár prednášok. Človek sa napríklad musí naučiť dodávať veci na čas, pracovať v tíme, prezentovať svoje myšlienky navonok, obhájiť si názor. Skúste si tieto veci trénovať osamote..

Ísť študovať technologické odbory sa vo všeobecnosti považuje za dobrý krok v rámci budúceho uplatnenia. Aké ďalšie rady však môžete študentom dať?    

Spoznajte samých seba. Uvedomte si svoju výnimočnosť. Obklopte sa ľuďmi, v ktorých prítomnosti sa neustále rozvíjate a stávate lepšími. Učte sa každý deň nové veci. A rýchlo odíďte z prostredia, ktoré vás nikam neposúva, kde by ste mohli stagnovať. Život je príliš krátky, nech je hodnotný, žime ho naplno.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom