Svet technológií je ?oraz ob?írnej?í a ka?dý de? sa stretávame s mno?stvom noviniek, ktoré sú v?ade, kam oko dohliadne. Ak má? chu? pracova? a skúsenos? s predávaním týchto vychytávok doslova aj svojej babke, FONTECH má pre teba skvelú príle?itos?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Technológie posúvajú moderný svet vpred a neustále sme svedkami nov?ích a nov?ích inovácií, o ktorých na?a redakcia priná?a ka?dodenné správy. FONTECH tvorí kolektív ambicióznych mladých ?udí, ktorí ale teraz h?adajú svojho salesáka. Si ten pravý pre tento ?dream? job?


zdroj fotografie: LE Architects / Startitup

Nenechaj si ujs?
FONTECH h?adá redaktorov: Bu? sú?as?ou najrýchlej?ie rastúceho slovenského technologického portálu!

Má? ?peciálne schopnosti, v?aka ktorým doká?e? preda? naozaj ?oko?vek? Chce? pracova? v príjemnom prostredí modernej kancelárie so super cool ?udmi, ktorá bude pripomína? tie v Sillicon Valley? Nie je ni? lep?ie ako stabilný full-time job, v ktorom mô?e? budova? kariéru v?aka svojim ?peciálnym schopnostiam. Ak si na v?etky otázky odpovedal ÁNO, chceme ?a!

zdroj fotografie: LE Architects Startitup

Ve? ako povedal Henry Ford: ?By? pripravený je najdôle?itej?í predpoklad úspechu.? My ti poskytneme kvalitné zázemie a dôvod, pre?o pre nás pracova? a ty nám na oplátku uká?e? spôsob, akým doká?e? preda? potenciál FONTECHU najvä??ím hrá?om na trhu.

zdroj fotografie: FonTech

Ak si teda myslí?, ?e ty si ten pravý salesák pre najrýchlej?ie rastúci technologický portál na Slovensku, rozhodne neváhaj a po?li nám svoje CV na e-mail [email protected]. Te?íme sa na ná?ho budúceho kolegu, s ktorým budeme zdie?a? nad?enie a ambiciózny projekt, ktorý chce zmeni? slovenskú scénu. Po? do toho!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]