Ubehlo 48 rokov od historicky prvého pristátia ?loveka na mesiaci. Stalo sa tak 20. júla 1969 a pri výro?í tejto príle?itosti sa spolo?nos? Google rozhodla do svojich slu?ieb Mapy a Earth prida? jednu ?pecialitu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pribudli 360-stup?ové snímky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), ktorej prvý modul sa vo vesmíre nachádza u? od roku 1998 a je trvalo obývaná posádkou. Z DSLR fotoaparátu a technického vybavenia, ktoré sa na stanici nachádzalo, boli vytvorené fotografie interiéru a následne spracované astronautom z európskej vesmírnej agentúry (ESA).

ISS
zdroj fotografie: Google Mapy

Na celom projekte sa potom podie?al samotný Google, americká vesmírna agentúra (NASA) a ESA. Táto exkluzívna funkcia v?ak neslú?i iba na samotnú prehliadku ISS. Popri nej sa toti? objavujú aj krátke anotácie so zaujímavými faktami. V nich sa pou?ívatelia mô?u do?íta? napríklad o fitness centre pre astronautov, ich jedle ?i vedeckých experimentoch.

Nahliadnu? do Medzinárodnej vesmírnej stanice
Google Street View

Vesmírna stanica sa nachádza na takzvanej ?nízkej obe?nej dráhe? vo vý?ke 410 kilometrov. Spo?iatku mala slú?i? ako výskumné stredisko, v ktorom by posádka vykonávala experimenty z biológie, fyziky, astronómie a iných oblastí. V roku 2010 sa ale jej pôsobnos? ove?a roz?írila a dnes u? má komer?ný, diplomatický i náu?ný charakter. Fanú?ikovia vesmíru, ale aj be?ní ?udia, si tak mô?u detailne pozrie? v?etkých 15 modulov Medzinárodnej vesmírnej stanice. StreetView snímky si mô?u pozrie? pou?ívatelia na po?íta?och, ale aj na Androide, iOS, DayDream VR a Expeditions prostredníctvom Google Máp alebo Earth.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.