banner-iphone-7
S vývojom mobilných technológií prechádzajú vývojom aj samotné displeje pre mobilné zariadenia, ktoré sú ve?mi dôle?itým ovládacím prvkom ka?dého smartfónu. Tento rok sme boli svedkami roz?írenia sa zahnutých displejov, ku ktorým sa budúci rok pridajú aj bezrámikové displeje.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnoho výrobcov smartfónov postupne prechádza z populárnych zobrazovacích LCD panelov ku konkuren?ným OLED displejom. OLED panely priná?ajú oproti LCD-?ku nieko?ko výhod, ako napríklad mo?nos? zahnutia. Klasické LCD panely má v budúcich smartfónoch vymeni? aj americký Apple, ktorý v iPhonoch taktie? za?ne pou?íva? zobrazovanie pomocou OLED technológie.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
iphone-8-concept-1

Koncept iPhone 8

zdroj fotografie: Appadvice

Prvým s pou?itým OLED displejom by mohol by? práve budúcoro?ný iPhone 8, o ktorom sa u? ?o to popísalo. Ako pri vä??ine sú?iastok, aj nové displeje by mal pod?a prvých dohadov pre Apple dodáva? juhokórejský Samsung. Av?ak, pod?a nových informácií výrobná kapacita Samsungu neposta?uje ani na pokrytie dopytu po vlastných smartfónoch, tak?e výroba pre externé spolo?nosti nepripadá do úvahy.

samsung-oled-flexible

Ohybný Samsung OLED displej

V najnov?ej správe od spolo?nosti IHS Markit sa spomína aj za?iatok testovania ?ínskych OLED displejov domácimi výrobcami smartfónov, pri?om najvä??í dopyt po týchto paneloch majú spolo?nosti Oppo a Vivo. Pou?itie OLED displejov sme u? mohli vidie? aj u spolo?nosti Xiaomi, pri?om práve model Redmi Pro disponuje panelom z domácej, ?ínskej výroby. Práve ?ínski výrobcovia by mohli zapláta? dieru na trhu s OLED panelmi a vstúpi? do dodávate?ského re?azca amerického Apple. Samozrejme, Apple si dá pri výbere toho správneho dodávate?a ur?ite zále?a? a ak sa ?ínske OLEDy kvalitatívne vyrovnajú tým od Samsungu, iPhone 8 bude zrejme integrova? displej s ?ínskym názvom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]