Kalifornská spolo?nos? na konferencii WWDC 2017 ukázala ako bude vyzera? opera?ný systém iOS 11 na aktuálnych iPhonoch. ?o v?ak doteraz ostávalo záhadou, bolo prispôsobenie tohto systému pre o?akávaný iPhone 8. Dizajnér Vianney le Masne na ni? ne?akal a vytvoril neskuto?ne dobre vyzerajúci koncept. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

iPhone 8 by mal pod?a doteraj?ích informácií prinies? obrovský bezrámikový displej, ktorý bude na vrchnej strane obsahova? potrebné senzory a predný fotoaparát. Okolo tejto výbavy sa v?ak má nachádza? ?ierny lem, ktorý v podstate mierne ukrojí z tejto nádhernej obrazovky. Ostáva preto otázkou, ako sa Apple tento priestor v okolí lemu rozhodne vyu?i?.

iOS 11 v iPhone 8zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/Vianney le Masne

Nenechaj si ujs?
?iadny Apple ?i Samsung! Prvý smartfón s revolu?ným sníma?om odtla?kov prstov bude od ?í?anov

Touto dilemou sa zaoberal aj grafický dizajnér Vianney le Masne. Do svojho konceptu zapracoval nieko?ko návrhov, ktoré by mohla spolo?nos? pri vytváraní svojho výro?ného iPhonu vyu?i?. Po bokoch tohto lemovania sníma?ov by sa tak mohli nachádza? ikony intenzity signálu, Wi-Fi pripojenia ?i aktuálny ?as. Tie by boli vizuálne zapracované tak, aby ?ierna farba okolo sníma?ov nevyt??ala do obrazu displeja. ?ierny podklad pre tieto ikony by dokázal vytvori? jednoliatu líniu, ktorú si u? teraz rozhodne zamilovalo mnoho pou?ívate?ov.

iOS 11 v iPhone 8zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/Vianney le Masne

Sníma?e vo vrchnej ?asti displeja by v?ak mohli by? dizajnovo spracované aj v plynulom prechode nazvanom ako ?Fade to Black?. Týmto rie?ením tak výrobca mô?e celý problém vyrie?i? ve?mi elegantne. V skuto?nosti vyzerajú v?etky Masneove návrhy fantasticky a ostáva u? len dúfa?, ?e sa Apple rozhodne aspo? pre niektoré z týchto rie?ení. V?etky mo?nosti spracovania nového systému iOS 11 v iPhone 8 nájde? v prilo?enom videu, no nezaru?ujeme, ?e sa pri poh?ade na? ihne? nezamiluje?.

zdroj fotografií: Screenshot/YouTube/Vianney le Masne

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
31%
Páči sa mi to
23%
Chcem to
23%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
15%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]