Oh?adom integrácie sníma?a odtla?kov prstov v displeji si mohol po?u? u? viacero správ. Naposledy sa o to pokú?al Samsung vo svojej vlajkovej lodi Galaxy S8, no to sa mu nepodarilo. Internetom aktuálne kolujú správy, ?e túto technológiu pou?ije Apple vo svojom iPhone 8. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nedávne správy z ?íny hovoria o tom, ?e prvým výrobcom, ktorý pou?ije technológiu umiestnenia sníma?a odtla?kov v displeji, bude Vivo. Pod?a renomovaného výskumného pracovníka Juitanga Pana, ktorý sa ?pecializuje na sledovanie mobilného trhu, by Vivo mohlo v priebehu nieko?kých nasledujúcich mesiacov predstavi? smartfón, ktorý by ponúkal sníma? odtla?kov priamo v displeji.

Na tomto krátkom videu mô?e? vidie? funkciu priamo v akcii. Nie je v?ak jasné, ?i smartfón odomkne? dotykom kdeko?vek na displeji, alebo len na presne ur?enom mieste. Rozoznanie odtla?ku trvalo na dne?né pomery pomerne dlho, no je pravdepodobné, ?e do vydania smartfónu sa to zlep?í. Predsa sa jedná o novú technológiu, ktorú zatia? e?te nikto nepou?il.

?íta?ka odtla?kov
zdroj fotografie: Google Play

Zárove? pri?li správy aj z Kórei, ?e ?al?í dvaja výrobcovia plánujú predstavi? smartfóny so senzormi v displeji – Samsung a Huawei. Huawei má túto funkciu prida? v modeli Huawei P11, ktorý bude predstavený za?iatkom budúceho roka. A ?o Samsung? Pri Galaxy S8 sa mu to nepodarilo a je ve?mi pravdepodobné, ?e túto funkciu neuvidíme ani v Galaxy Note 8, kde by mal sníma? odtla?kov znova zauja? miesto na zadnej strane. Bez oh?adu na to, kto bude prvý, je jasné, ?e budúci rok a mo?no u? aj koniec tohto sa bude nies? v duchu integrácie sníma?a odtla?kov prstov v displeji smartfónov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak