V prípade predstavenia novej generácie iPhonu sa toho u? tradi?ne napísalo ve?a. Dohady a rôzne koncepty sú neodmyslite?nou sú?as?ou ka?dého predstavenia produktu amerického giganta. Najnov?ie správy hovoria o tom, ?e iPhone 8 by mohol obsahova? revolu?nú prednú selfie kameru.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

So správou o pou?ití novej generácie prednej kamery pri?iel Ming-Chi Kuo, analytik investi?nej spolo?nosti KGI Securities, ktorá sídli v Thajsku. Pod?a jeho správ táto kamera príde s rozoznávaním 3D priestoru, ?o ?alej umo?ní vyu?íva? funkciu rozoznávania tváre. Okrem kvalitnej?ích selfie fotografií bude slú?i? nová technológia taktie? pre podporu skenera dúhovky oka, ktorý ve?mi dobre poznáme z phabletu Note 7.

zdroj fotografie: Phonearena

Radikálnemu vylep?eniu predného sníma?a nasved?uje aj fakt, ?e Apple na ?ele s Timom Cookom kúpil spolo?nos? Faceshift, ktorá sa zaoberá animáciou. Senzor by mal pod?a slov spomínaného analytika prís? s infra?erveným transmiterom, laserovou technológiou, ktorú zabezpe?í spolo?nos? Lumentum a samotný sníma? bude zrejme pochádza? z dielne Sony. Nie je v?ak vylú?ené, ?e podobnú technológiu nájdeme aj v zadnom fotoaparáte.

zdroj fotografie: Appadvice

Z toho, ?o zatia? v prípade výro?ného iPhonu vieme, vyzerá najreálnej?ie pou?itie kovovo-sklenenej kon?trukcie a OLED displeja s minimálnymi rámikmi. Mo?ná je taktie? podpora bezdrôtového nabíjania a domovského tla?idla so skenerom odtla?kov prstov, ktorý bude umiestnený priamo na displeji. Naopak, v novom iPhone bude ur?ite absentova? 3,5 mm audio jack. Cena, rovnako ako v prípade konkuren?ných zna?iek, stúpne poriadne vysoko a mô?e presiahnu? hranicu a? 1000 ?.

Nenechaj si ujs?
12 dohadov o budúcom iPhone, ktoré dávajú fanú?ikom nádeje na ve?ké inovácie

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
0%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
55%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]