Desiate výro?ie od predstavenia úplne prvého iPhonu sa bude nies? v znamení ?peciálneho iPhone 8. Pod?a doteraj?ích správ to vyzerá tak, ?e Apple nechce, aby sa jeho vlajková lo? medzi konkurenciou stratila.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve naopak, desiata generácia smartfónu s nahryznutým jablkom má by? v mnohých smeroch skuto?ne inovatívna. Hovorí sa napríklad o (takmer) bezrámikovom displeji, ktorý má prekona? aj ten v Samsungu Galaxy S8. Ikonické predné okrúhle tla?idlo u? na prednej strane pravdepodobne nenájdeme, ke??e sníma? odtla?kov sa má presunú? priamo do plochy displeja. ?alej zdroje spomínajú aj úplne nové fotoaparáty, 3D skenovanie a super-rýchly procesor Apple A11.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone 8
zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Po pre?ítaní tejto výbavy len málokoho o?akávaný iPhone nezaujme. Nakoniec to ale vyzerá tak, ?e nie vo v?etkých smeroch bude zariadenie vyspelé. Analytik toti? informoval server CNET o ?pekulácii, ?e iPhone 8 mo?no nepríde s gigabitovým LTE pripojením. Jedná sa o nový ?tandard LTE pripojenia, ktorého maximálne teoreticky dosiahnute?ná rýchlos? ?iní 1 Gbps. Ten je pre nás e?te relatívne ?aleká budúcnos?, no niektorí americkí operátori ho u? teraz testujú. Pomaly sa na? za?ínajú pripravova? aj výrobcovia smartfónov. Gigabitové LTE podporujú vlajkové lode Galaxy S8 a S8+ a tento rok sa do?káme ?al?ích Android smartfónov s podporou tohto ?tandardu.

nenechaj si ujs?
Takmer bezrámikový displej, revolu?ný sníma? odtla?kov prstov ?i vertikálny duálny fotoaparát. iPhone 8 spôsobí revolúciu

Apple vo svojich iPhonoch pou?íva dva rozdielne modemy. Aj v teraj?om iPhone 7 / 7 Plus sa mô?eme stretnú? s modemom od Qualcommu alebo Intelu, pri?om ich rýchlosti sú údajne vyvá?ené. Ak kalifornský výrobca pou?ije rovnakú taktiku aj tento rok, s gigabitovým LTE sa pravdepodobne mô?eme rozlú?i?. CNET tvrdí, ?e ak by Qualcomm modem podporoval gigabitové LTE, Apple by mohlo jeho rýchlos? úmyselne zní?i?, aby sa rovnal modemu od Intelu. Je v?ak vôbec takáto rýchlos? potrebná?

iphone 8
zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Pravdupovediac, ani nie. Povedzme si na rovinu. Aký objem dát ponúkajú na?e dátové balí?ky? 500 MB, 1 GB alebo 2 GB? Kým neza?nú operátori ponúka? k pau?álom dáta v desiatkach gigabajtov, takéto rýchlosti pre nás nemajú zmysel. Ak by sa ale predsa len objemy dátových balí?kov zmenili, ur?ite by si gigabitové LTE ?i 5G na?lo vyu?itie, a to napríklad v ?ivých VR prenosoch. ?i nakoniec iPhone 8 príde s podporou gigabitového LTE pripojenia, sa oficiálne dozvieme najskôr niekedy v septembri.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.