Výrobcovia Android smartfónov boli za posledné roky ?asto kritizovaní za kopírovanie iPhonov. Teraz sa ale karta obrátila a Apple si nie?o odkukal od Androidu. Na ?o nará?ame?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prvom rade Applu musíme uzna?, ?e polo?il základy v mnohých oblastiach dne?ných smartfónov. Av?ak kopírovanie Androidov v podaní Apple ?udí mo?no vytá?a o to viac, ?e ob?as si zvykne obhajova? funkcie, v ktorých ani nemá prvenstvo. Najnov?ie za?al kopírova? ?al?iu vlastnos? Android smartfónov, ktorou je bezrámikový displej. Spo?iatku pri?iel s týmto konceptom Sharp a Xiaomi, no tento rok sa za?al vo ve?kom pou?íva? aj výrobcami, ako je Samsung a LG.

iphone 8
zdroj fotografie: Evan Blass / Twitter

Nenechaj si ujs?
Stvorite? Androidu predstavil Essential: Bezrámikový smartfón nabitý ú?asnými technológiami

Hne? po rozbehnutí tohto trendu zrazu za?ali prichádza? informácie o bezrámikovom iPhone 8, ktoré s najvä??ou pravdepodobnos?ou neboli falo?né. Rámiky okolo displeja budú naozaj tenké, pri?om hrub?ia bude iba horná ?as? ur?ená pre reproduktor hovorov, fotoaparát a senzory. Moment, nepri?iel s podobným rie?ením u? niekto skôr? Ale áno, bol to Andy Rubin, zakladate? Androidu a jeho koncept pod názvom Essential Phone.

essential phone
zdroj fotografie: Essential

Nenechaj si ujs?
V?ETKO O IPHONE 8

Narozdiel od iPhonu má ale ?ierny výrez v hornej ?asti výrazne u??í a neobsahuje tradi?ný reproduktor pre hovory. Koniec koncov, pou?ívatelia opera?ného systému iOS to?ko priestoru na displeji ani nepotrebujú, ke??e iOS nezobrazuje ikony notifikácií. Najnov?ie fotografie iPhonu 8 v odolnom ochrannom kryte opä? pochádzajú od Evana Blassa, tak?e im mô?eme pripísa? pomerne ve?kú dôveryhodnos?. Po jeho predstavení mô?eme o?akáva?, ?e na bezrámikový displej za?ne prechádza? e?te viac výrobcov ako doteraz.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.