Jednou z najhorúcej?ích noviniek sveta smartfónov v tomto roku bude aj výro?ný model kalifornskej spolo?nosti. O iPhone 8 doteraz uniklo mnoho ?pekulácií a niektoré z nich boli celkom vierohodné. ?epká sa, ?e budúca 8-ka dostane ve?ký bezrámikový displej, ktorý pokryje celu prednú stanu smartfónu. Ako by mala táto ve?ká inovatívna obrazovka pracova? nám odhalil nový koncept tohto smartfónu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za mnohými ?pekuláciami oh?adom pripravovaných smartfónov stoja rôzni dizajnéri, fanú?ikovia, no aj ?udia, ktorých predpovede sa u? párkrát naplnili. Jedným z nich je aj Benjamin Geskin, ktorý vypracoval koncept nového iPhonu 8. Na ?om je na prvý poh?ad vidite?ná ve?ká obrazovka len s minimálnymi rámikmi. ?o je v?ak na tomto návrhu najzaujímavej?ie, je funk?ná ?as? displeja.

iPhone 8zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Nenechaj si ujs?
iPhone 8 nebude potrebova? 6 GB RAM, aby porazil konkurenciu

Tá má slú?i? napríklad na ovládanie hudobného prehráva?a ?i aplikácie fotoaparátu. V tejto spodnej ?asti smartfónu má by? umiestnené aj virtuálne tla?idlo, no niektoré zdroje dokonca hovoria aj o sníma?i odtla?kov prstov. Principiálne bude táto ovládacia ?as? displeja slú?i? podobne ako TouchBar na najnov?om MacBooku Pro. A nejde len o ?erstvý výmysel autora konceptu.

iPhone 8 konceptzdroj fotografie: Benjamin Geskin

O takejto funkcii displeja budúceho iPhonu sa hovorilo e?te vo februári, ke? túto funk?nú oblas? predpovedal známy analytik Ming-Chi Kuo. Jeho predpovede sú taktie? celkom dôveryhodným zdrojom informácií o pripravovaných smartfónoch. Obrazovka výro?ného iPhone 8 má dosiahnu? uhloprie?ku a? 5,8″. Z toho bude pou?ite?ných pribli?ne 5,15″, preto?e zvy?ok má zabra? práve spomínaná funk?ná ?as? obrazovky. To, ?i sa Apple skuto?ne rozhodne pre toto rie?enie, zistíme a? na jese?.


zdroj fotografie: Benjamin Geskin

zdroj fotografií: Benjamin Geskin

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
55%
Páči sa mi to
9%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
36%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]