banner-iphone-7
V?dy pri predstavení nových iPhonov sa spustí vlna prirovnaní k najlep?ím Android smartfónom. Obe strany majú nejaké výhody aj nevýhody a v tomto ?lánku sa tentokrát budeme venova? výhodám nových iPhone 7 a 7 Plus. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

1. Optický zoom

iphone-7-plus-samsung-galaxy-s7-camera-1-of-1

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Duálny fotoaparát iPhone 7 Plus okrem iného ponúka aj 2x optický zoom a 10x digitálny. Optický zoom sa od digitálneho lí?i hlavne kvalitou, ke??e s digitálnym sú fotografie ove?a nekvalitnej?ie a je mo?né pozorova? pixely. Smartfóny zna?ky Samsung optický zoom neponúkajú.

TIP: Ve?ké porovnanie fotoaparátov iPhone 7 Plus a Galaxy S7. Ktorý fotí lep?ie?

2. iPhone 7 umo??uje naplno vyu?i? nové AirPods

iphone-7-oficialne-5

Napriek tomu, ?e slúchadlá AirPods je mo?né pou?íva? s akýmko?vek Bluetooth zariadením, iPhone poskytuje viac výhod, ako napríklad ?ahké párovanie a prístup k asistentke Siri.

Zobrazi? slovenskú cenu iPhone 7

3. iOS získava najnov?ie hry skôr ako Android

super-mario-ios

Vývojári aplikácií a hier zvy?ajne preferujú viac iOS ako Android, a niektoré hry preto prichádzajú skôr na iOS ako na Android. Najnov?ím príkladom je hra Super Mario Run. Ak si teda chcete v?dy vyskú?a? najnov?ie tituly medzi prvými, iPhone je pre vás lep?ia vo?ba.

4. Dlh?ia podpora opera?ného systému

ios10-800x585

iPhony si dr?ia dobrú poves? o aktualizáciách iOS. Apple sa v?dy sna?í udr?iava? svoje zariadenia aktualizované ?o najdlh?ie. Zoberme si napríklad u? 4 roky starý iPhone 5, ktorý tie? obdr?al najnov?í iOS 10. O smartfónoch zna?ky Samsung sa to poveda? nedá a aktualizácie Androidu nielen?e získavajú krat?ie, ale aj neskôr.

5. Viac pamä?ových mo?ností

iphone7-na-slovensku

iPhone sa vyrába a? v troch pamä?ových konfiguráciách, a to v 32 GB, 128 GB a 256 GB. Samsung Galaxy S7 je naproti tomu dostupný len v 32 GB verzii s mo?nos?ou roz?írenia úlo?iska pomocou microSD kariet. Pamä?ové karty v?ak majú svoje obmedzenia, ako napríklad to, ?e nie v?etky aplikácie sa na ne dajú presunú?.

Zobrazi? slovenskú cenu Samsung Galaxy S7

6. Výkonnej?í procesor

iphone-7-oficialne

Je faktom, ?e iPhony disponujú v?dy asi najvýkonnej?ím dostupným procesorom. To platí aj o najnov?om Apple A10, ktorý pohá?a iPhone 7. Samozrejme, aj Snapdragon 820 je ve?mi výkonný procesor, no predsa len od A10-ky je o nie?o star?í a výkonovo teda aj ?hor?í?.

7. Stereo reproduktory

iphone-7-vyrobna-cena-nahlad

?Sedmi?ka? pri?la tentokrát aj so stereo reproduktormi, ktoré sú na Android smartfónoch roz?írené u? poriadne dlho. Okrem jedného na spodnom boku smartfónu sa nachádza e?te jeden v hornej ?asti pri reproduktore pre hovory a zvuk je tým ove?a hlasnej?í.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
38%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.