V USA sa mnohí výrobcovia sna?ia presadi? smartfóny s opera?ným systémom Android, ktorý má ?iroké zastúpenie po celom svete. Napriek úsiliu si v?ak na domácej pôde vedie lep?ie aktuálny iPhone 7 a 7 Plus. Najnov?ia vlajková lo? z dielne Samsungu nie je v tejto krajine tak populárna, ako by sa dalo predpoklada?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?tatistické údaje spolo?nosti Kantar Worldpanel ComTech potvrdili, ?e Androidom sa v krajine za ?ve?kou mlákou? nedarí tak dobre ako v minulom roku. Pod?a výsledkov výskumu klesol predaj týchto zariadení do konca apríla tohto roka o 5,9 %. V rovnakom období roku 2016 dosahovali predaje na trhu podiel a? 67,6 %, no teraz sa zní?ili na 61,7 %. Ve?mi dobre sa v?ak darilo Applu a jeho iPhonom, preto?e percentá v predajnosti vysko?ili hore o 5,8 % na aktuálnych 36,5 %.

Apple iPhone 7 32 GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone 7 pluszdroj fotografie: Andri Koolme/Flickr

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia analýza hovorí jasne: Android je stabilnej?í ako iOS

Najvä??iu stagnáciu v predaji zaznamenali spolo?nosti LG, Motorola ?i Samsung. Posledná vlajková lo? kórejského Samsungu, model Galaxy S8/S8+, nedokázala aj napriek ve?kým o?akávaniam výraznej?ie ovplyvni? predajnos? v USA. Tomu, ?e sa týmto kúskom oproti ich predchodcom pohor?ilo sved?ia ?al?ie ?tatistiky. Tvorili toti? iba 8,1 % zo v?etkých predaných Android smartfónov na tomto trhu. Samsung Galaxy S7/S7 Edge si v minulom roku ukradol 8,8 %, no to vtedy aj tak nesta?ilo na iPhone 7 a jeho verziu ?Plus?, ktoré dosiahli úctyhodných 20,1 %.

zdroj fotografie: YouTube/SwagTab

V ?alekej ?íne je v?ak situácia úplne opa?ná. Tam je fanú?ikov najpou?ívanej?ieho opera?ného systému podstatne viac, nako?ko tieto smartfóny tvorili a? 83,4 % zo v?etkých predaných. Jedná sa tak o medziro?ný nárast vo vý?ke 4,3 %. Apple ale oproti minulému roku zaznamenal prepad o 3,8 % na celkových 16,2 %. Aj ke? sa kalifornskému výrobcovi v tomto kúte sveta momentálne príli? nedarí, tak doma v USA porá?a konkurenciu ?avou zadnou. Ktorú z týchto dvoch vlajkových lodí uprednost?uje? ty? Siahol by si rad?ej po S8-?ke alebo po iPhone 7?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
13%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]