V minulom roku Intel predstavil svoj prvý 10-jadrový procesor, ktorý bol navrhnutý pre tých najnáro?nej?ích pou?ívate?ov. Tí za tento ?ip neváhali zaplati? viac ako 1500 ?. Pre e?te nenásytnej?ích zákazníkov má ale teraz Intel obrovské prekvapenie v podobe novej línie Core-X, z ktorej vyniká najmä 18-jadrová be?tia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto nová rodinka procesorov pri?la na svet ako konkurencia pre 16-jadrový procesor z dielne AMD, ktorý bol ozna?ovaný za najsilnej?í komer?ný procesor v roku 2017. Intel sa ale zastra?i? nedal a konkurencia na odpove? nemusela dlho ?aka?. Za túto 18-jadrovú novinku s 36 vláknami si zákazník zaplatí viac ako 1780 ?, no výkon jeho po?íta?a sa dostane na úplne iný level. Dokonale zvláda hranie hier v 4K a ich simultánne streamovanie v slu?be Twitch. Zárove? ide o prvý procesor od Intelu, ktorého výpo?tová sila prekonáva hodnotu 1 teraflop.

zdroj fotografie: Intel

Samozrejme, ?e tieto procesory si zrejme nekúpia be?ní zákazníci. Intel má ale lacnej?ie rie?enie aj pre tých menej náro?ných. Intel Core i9 Extreme Edition taktie? prichádza vo verzii s 10,12,14 a 16 jadrami, pri?om cena za najni??iu verziu je stanovená na takmer 900 ?. Ka?dý z týchto procesorov pracuje na frekvencii 3,3 GHz. Tá sa ale v?aka technológii Turbo Boost 2.0 mô?e zvý?i? na 4,3, respektíve a? na 4,5 GHz. Zákazník si v novej ponuke bude môc? vybra? aj procesor Intel Core i5-7640X so 4 jadrami a 4 vláknami za ?udovú cenu 216 ?.

zdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Nová generácia Intel Xeon procesorov je tu. Oproti predchodcovi priná?a a? 56 % navý?enie výkonu

Procesor Intel Core i7 z novej série X ponúka dve verzie, a to so 4 jadrami a 8 vláknami a variant s 10 jadrami, a 20 vláknami. Cena prvej i7-?ky s men?ím výkonom ?ahko prekra?uje hranicu 300 ?. Výkonnej?í dvojník bude k dispozícii za pribli?ne 535 ?. V?etky nové procesor z X-línie v?ak budú schopné pracova? s novou základnou doskou X299. Takmer v?etky novinky sú postavené na upravenom jadre Skylake s ozna?ením Skylake X. Len dva 4-jadrové procesory i5-7640X a i7-7740X  majú základy v Kaby Lake.

zdroj fotografie: Intel

Procesory sú tak dôkazom toho, ?e Intel chce prinies? zákazníkom len to najlep?ie z najlep?ieho. Intel Core-X procesory v podstate vznikli na základe dopytu pou?ívate?ov po vysokom výkone, ?o im spolo?nos? teraz splnila na plnej ?iare. Najsilnej?ia verzia Intel Core i9-7980 XE aktuálne so svojou výpo?tovou silou porá?a akýko?vek be?ne dostupný procesor na trhu. Av?ak AMD u? teraz plánuje odplatu a ?oskoro nám mô?e odhali? plnohodnotného konkurenta pre historicky najsilnej?iu be?tiu z dielne Intelu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
56%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]