Ak si aj ty fanú?ik extrémneho pretaktovania procesorov, potom akciu Asus Absolute Zero ur?ite pozná?. Na nej sa stretávajú najlep?í overclockeri zo sveta a predvádzajú svoje extrémne kúsky pomocou masívneho chladenia. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jeden Nemec pod prezývkou der8auer tentokrát pretaktoval procesor Intel Core i7-7700K a? na neuverite?nú frekvenciu 7,3 GHz. Pre takto vysoké frekvencie potrebujú procesory nad?tandardné chladenie a vä??inou sa pou?íva tekutý dusík alebo tekuté hélium. V tomto prípade figuruje tekuté hélium, ktoré je síce finan?ne náro?nej?ie, no o 70 °C chladnej?ie (-269 °C) ako tekutý dusík. Svoje skúsenosti predstavuje v takmer 15-minútovom videu, ktoré je ale, bohu?ia?, v nem?ine.


zdroj fotografie: YouTube

Nenechaj si ujs?
Poh?ad do minulosti: ?o sa nachádzalo v útrobách historicky prvého osobného po?íta?a?

Podstatnú ?as? v ?om rozpráva o svojej ceste a zá?itkoch z Taiwanu, kde sa vlastne táto akcia konala. Najzaujímavej?ie sú v?ak detailné zábery na procesor po?as pretaktovania a na dôkladné chladenie. Pred samotným ?zákrokom? sa musel oboznámi? s hardvérom, pri?om prítomní boli aj in?inieri z ASUSU, ktorí mu z ?asti mohli pomáha?. Nemohli mu ale dáva? rady oh?adom optimálneho zvý?enia napätia a podobných zále?itostí.

Pri takto extrémnom prektaktovaní je dos? mo?né, ?e hardvér vysoké teploty/frekvenciu neznesie. Nieko?ko procesorov bolo dokonca aj zni?ených, no skúsení machri v tomto odvetví s tým u? dopredu po?ítajú. Der8auerovi sa teda nakoniec podarilo procesor pretaktova? v?aka tekutému héliu a? na 7.3 GHz.

zdroj fotografie: Ars Technica UK

Pre zaujímavos?, cena za 100 litrov tekutého hélia sa mô?e vy?plha? a? na 4000 ?. Najlep?ie výsledky sa podarilo dosiahnu? povolením v?etkých jadier a zapnutím technológie Hyper Threading. Tá sa síce pri extrémnom overclockingu zvy?ajne nepou?íva, no v tomto prípade fungovala a pomohla ku kone?nému výsledku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
92%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.