Ke? Apple predstavil na WWDC 2017 nový iMac, ve?a pou?ívate?ov jasalo, ?e ich ob?úbený výrobca kone?ne inovoval aj toto zariadenie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri predstavení iMac Pro neprezradil výrobca bli??ie detaily o cenách za výkonnej?ie komponenty, ktorými si budú môc? pou?ívatelia túto novinku vylep?i?. U? základný model bude stá? poriadny balík, teda presnej?ie skoro 4500 ?. Je v?ak zlo?ité predstavi? si, akú cenovku by niesla verzia, ktorej ?tuning? zabezpe?í ohromnú výpo?tovú silu. Spolo?nos? ZDNet v?ak vytvorila kombináciu hardvérových komponentov, ktoré by medzi konkurenciou len ?a?ko h?adali vyrovnaného súpera.

Pre tých najnáro?nej?ích pou?ívate?ov boli vybrané tie najlep?ie sú?iastky, s ktorými by v?ak iMac Pro stál viac ako 15 000 ?. V návrhu od ZDNet je vyu?itý jeden z najvýkonnej?ích procesorov, obrovská RAM pamä?, rýchle SSD úlo?isko, ale aj ?pi?ková grafická karta. Po? sa teda s nami pozrie? na to ako by vyzerala novinka Applu s týmito vylep?eniami pod kapotou.

Procesor

Intel Xeonzdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Navonok to tak nevyzerá, no najnov?í iMac od Apple je medzi svojimi poriadne revolu?ný

Výrobca zatia? neprezradil, akým procesorom bude jeho nový iMac Pro mo?né vylep?i?, no spolo?nos? ZDNet sa rozhodla pre 18-jadrový Intel Xeon E5-2697 s cenou viac ako 2000 ?. V tomto prípade v?ak treba zoh?adni? aj to, ?e tento ?ip bude umiestnený práve v po?íta?i od Apple, ktoré si ú?tuje poplatky aj za zna?ku zhruba vo vý?ke 75 %. Po prepo?ítaní tejto prirá?ky by tak upgrade na toto 18-jadrové mon?trum stál viac ako 3500 ?.

Opera?ná pamä? RAM a SSD úlo?isko

imac prozdroj fotografie: Apple

Zatia? sa nedá s presnos?ou ur?i?, akú opera?nú pamä? v sebe bude nová pýcha spolo?nosti obsahova?. Pod?a predpokladov v nej budeme môc? nájs? ?tyri SO-DIMM pamäte. Náklady boli odvodené od cien za zostavu 32 GB ECC DDR4 a 128 GB DDR4 LRDIMM (4 x 32 GB) opera?nú pamä? RAM spolo?nosti Crucial. Po prepo?ítaní a pridaní sumy za zna?ku Apple bude výsledná hodnota za 128 GB RAM verziu ?ini? a? 2 400 ?.

SSD

V tejto ?asti sa návrh od ZDNet vyvíjal od ceny za SSD disk typu M.2 od Samsungu, ktorý nájdeme aj v novom MacBooku Pro, preto?e aktuálny iMac v sebe obsahuje pomal?iu verziu tohto úlo?iska. So zarátaním príplatku za zna?ku vo vý?ke cca 80 % by tak celkové vylep?enie vnútornej pamäte na kapacitu 4 TB zákazníka vy?lo na viac ako 3200 ?.

Grafická karta

imac prozdroj fotografie: Apple

Nenechaj si ujs?
Apple zmení na?e domácnosti! Predstavil revolu?ný reproduktor HomePod so Siri a relatívne lákavou cenou

Aký by to bol výkonný po?íta? bez poriadnej grafickej karty. Na tento fakt tie? myslela spolo?nos? ZDNet, ktorá by k najvýkonnej?iemu iMacu Pro pridala aktuálne najvýkonnej?í grafický akcelerátor GTX Titan X od Nvidie s kapacitou 6 a 12 GB. Spo?iatku sa myslelo na AMD Radeon Pro Vega, no tento kúsok e?te nie je k dispozícii. Ak by ale bolo mo?né ho vyu?i?, tak tento ?výstrelok? by pou?ívate?a stál takmer 1800 ?.

Po?me u? v?ak k rekapitulácii a spo?ítame v?etky ceny jednotlivých komponentov, ktoré by mohli by? poskytované ako upgrade.

  • 18-jadrový procesor Intel Xeon E5-2697: 3 500 ?
  • 128 GB opera?ná pamä? RAM: 2 400 ?
  • Grafická karta Radeon Pro Vega 16GB: 1 800 ?
  • Vylep?ené 4 TB SSD úlo?isko: 3 200 ?
  • Cena za iMac Pro v základnej konfigurácii: 4 500 ?

imac prozdroj fotografie: Apple

Po spo?ítaní v?etkých cenoviek dostávame výslednú sumu neuverite?ných 15 400 ?, ktorá je v?ak len odhadom toho, ko?ko by mohol iMac Pro so v?etkými hardvérovými vylep?eniami stá?. Pre niekoho sa mô?e toto ?íslo zda? poriadne prehnané, no v skuto?nosti je takáto kombinácia komponentov ideálnou pre vytvorenie výkonnej pracovnej stanice. S jej výpo?tovou silou si profesionálni pou?ívatelia vysta?ia aj o nieko?ko rokov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]