Apple bol od svojich za?iatkov e?te pod taktovkou Steva Jobsa známy svojou uzavretos?ou, ?i sa jednalo o softvér alebo preva?ne hardvér. Teraz v?ak pre fanú?ikov spolo?nosti Apple svitá na lep?ie ?asy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? experti z iFixit rozobrali nový iMac Intel 21.5″ Retina 4K do posledného dieliku, zostali zasko?ený. Uzavretos? hardvéru, ktorá bola pre produkty zna?ky Apple samozrejmos?ou, sa prvýkrát za dlhé roky existencie spolo?nosti zmenila. Po rozobratí experti zistili, ?e komponenty ako CPU a RAM nie sú zakomponované priamo do mati?nej dosky a je mo?né ich vymeni?. Av?ak, nie je to také ?ahké, ako sa zdá. Práve zakomponovanie CPU a RAM komponentov priamo do mati?nej dosky v posledných rokoch robilo tieto komponenty nevymenite?né.


Zdroj: Screenshot/Youtube/iFixit Video

Pod?a expertov z iFixit bol práve CPU najmenej prístupný komponent. ?astokrát býval ulo?ený na zadnej strane mati?nej dosky spolu s mnohými ?al?ími komponentami pod prilepeným sklom. No prvýkrát po mnohých rokoch je v produkte od spolo?nosti Apple mo?né vymeni? CPU bez pou?itia ?peciálnej spájkovacej ?reflow? stanice. To prakticky znamená, ?e nad?enci schopní vymeni? tieto komponenty by si mohli zakúpi? najlacnej?í model iMac Intel 21.5″ Retina 4K a upgradeova? ho výkonnej?ími komponentami. To by im mohlo u?etri? stovky eur v porovnaní s nákupom modelu s výkonnej?ím procesorom a vä??ou pamä?ou RAM od spolo?nosti Apple.


Zdroj: Screenshot/Youtube/iFixit Video

V?etko v?ak má svoj há?ik a inak tomu nebude ani tentoraz. Otvorenie iMac-u toti?to nadobro zru?í záruku. Preto je táto výmena vhodná len pre nad?encov, ktorí vedia, ?o robia. V?etky o?i sa preto upierajú k predstaveniu nového iMac Pro od spolo?nosti Apple. Ten uviedol, ?e komponenty ako CPU a pamä? RAM tohto zariadenia nebudú pou?ívate?om vymenite?né. Av?ak, je rozdiel medzi tým, ?i budú ?a?ko vymenite?né ako v prípade iMac Intel 21.5″ Retina 4K, alebo jednoducho nevymenite?né. V ka?dom prípade je nový iMac Intel 21.5″ Retina 4K s vymenite?nou pamä?ou RAM a procesorom ove?a lep?ie upgradeovate?ný ne? model z roku 2015. Ten získal v rebrí?ku obtia?nosti opravy a vymenite?nosti iFixit skóre 1/10, zatia? ?o tohtoro?ný model získal skóre 3/10.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.