Po nových verziách opera?ných systémov iOS 11 a macOS High Sierra sme sa do?kali nielen nových MacBookov ?i iMacov, ale aj nového inteligentného reproduktora HomePod.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na základe výbavy a ceny sa tento po?in od Apple dá pova?ova? za konkurenciu pre reproduktory od výrobcu Sonos. HomePod obsahuje sedem vý?kových reproduktorov, jeden subwoofer smerujúci nahor a ?ip Apple A8. Nechýba ani ?estica mikrofónov ur?ených pre prístup k asistentke Siri. Reproduktor taktie? disponuje ?peciálnou funkciou, v?aka ktorej umo??uje automaticky vyladi? zvuk do priestoru, v ktorom je umiestnený. Spárovanie s iPhonom je pritom ve?mi jednoduché a ide o rovnaký princíp ako pri bezdrôtových slúchadlách AirPods.

Ak by sa zvuk vychádzajúci z jedného reproduktora niekomu málil, mô?e si dokúpi? ?al?í, ke??e doká?u fungova? ako pár. Dostupná je aj podpora pre novo-predstavené rie?enie AirPlay 2, ?i?e pou?ívate?ský zá?itok nemusí v?dy skon?i? kúpou iba jedného reproduktora. HomePod je kompatibilný aj s Apple Music a umo??uje prehráva? skladby ulo?ené v tvojej kni?nici. Tým v?ak funkcie ani z?aleka nekon?ia. Nejedná sa toti? len o reproduktor, ale aj o akéhosi domáceho asistenta.

zdroj fotografie: Apple

Integrácia hlasovej asistentky Siri umo??uje odpovedanie na otázky ako napríklad: ?Kto hrá bicie v tejto skladbe? alebo ?Ktorá bola top skladba 5. mája 2016??. U? ti doplo, pre?o Apple do zariadenia umiestnil a? ?es? mikrofónov? Ak nie, tak je to preto, aby Siri po?ula príkazy aj ke? hrá hudba na maximálnej hlasitosti. Siri v?ak nie je obmedzená len na príkazy ?o sa týkajú hudby. Pou?ívate? sa jej mô?e opýta? aj na premenu jednotiek, správy, po?asie, dopravnú situáciu, novinky zo sveta ?portu, pripomienky, ?asova? a iné. U?ah?uje tie? posielanie správ cez iMessage a ovládanie inteligentných domácich spotrebi?ov.

zdroj fotografie: Apple

Americký výrobca myslel aj na bezpe?nos? ?i súkromie zákazníkov. Reproduktor preto po?úva iba príkazy po povedaní ?Hey Siri? a informácie posiela na servery Apple cez ?ifrovaný a anonymný identifikátor. Samotná kon?trukcia zariadenia pripomína valec, ktorý pokrýva sie?ovina v bielom alebo sivom prevedení. Kone?ne sme sa dostali aj k cene. V Spojenom krá?ovstve, USA a Austrálii to bude 349 dolárov, ?o je v prepo?te okolo 310 ?.

zdroj fotografie: Apple

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.