Nová verzia mobilného opera?ného systému od Apple bude vydaná v priebehu budúceho mesiaca a prinesie mno?stvo nových funkcií a vylep?ení vrátane roz?írenej reality Apple ARKit. Nábytkárska firma IKEA pre ?u u? na?la vyu?itie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O funkciách pripravovaného iOS 11 sme u? síce nieko?kokrát po?uli, no príkladov reálneho vyu?itia je v?dy menej. ?védska spolo?nos? IKEA v?ak nezahá?a a e?te pred uvedením samotného systému prichádza s novou aplikáciou. Volá sa IKEA Place a svojím pou?itím je ve?mi podobná aplikácii Katalóg IKEA, ktorá sa v Google Play a App Store nachádza u? nejaký ten piatok. Aplikácia okrem prezerania katalógu ponúka aj 3D re?im, cez ktorý si pou?ívate? mô?e vyskú?a? nábytok e?te pred jeho kúpou.

Tento re?im ale nie je dokonalý a virtuálny nábytok sa v aplikácií neustále trasie, ská?e a nesedí tam kde má. Pou?ívatelia iPhonov ale majú dôvod na rados?, preto?e iOS 11 tento problém vyrie?i. V?etko spo?íva práve v roz?írenej realite Apple ARKit, ktorej potenciál naplno vyu?ije práve IKEA Place.

Nenechaj si ujs?
S iOS 11 nebude kompatibilných viac ako 180 000 aplikácií. ?o stojí za týmto krokom?

Tá umo?ní bezproblémové umiest?ovanie nábytku do miestností, a to v správnej mierke a s výborným zarovnaním. Pou?ívate? si tak bude vedie? nábytok pozrie? priamo v svojom dome e?te pred kúpou a nemusí sa bá?, ?e sa mu k nie?omu nebude hodi?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
75%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.