Hyperloop, synonymum extrémne rýchlej prepravy zaznamenáva ?al?í skvelý úspech. Podrobil sa toti? ?al?iemu úspe?nému testu. Kon?truktéri urobili poriadny kus dobre odvedenej práce a dosiahli tak zatia? najvy??iu rýchlos?, akú kedy tento systém dokázal vyvinú?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Test prebiehal na ?peciálne vytvorenej trati v Nevade, kde na úseku 500 metrov dokázal Hyperloop vyvinú? rýchlos? neuverite?ných 310 km/h, ?ím vytvoril nový rekord oproti poslednému testu. Vákuová rúra, v ktorej bol umiestnený ?vozík?, bola podtlakovaná na takú úrove?, aby imitovala tlak vzduchu v atmosfére. Pod?a spolo?nosti je tento systém bezchybný a v?etky komponenty, ako napríklad motory, elektronika, systém pre vytvorenie dostato?ného vákua, dokázali bez problémov pri tomto tlaku fungova?.

Hyperloop One
zdroj fotografie: Hyperloop

Len pred pár tý?d?ami sa uskuto?nil prvý pokus, ktorý otestoval primárne funkcie systému a prebiehal pri rýchlosti pribli?ne 110 km/h na úseku 100 metrov. Vtedy výkon elektromotorov dosahoval úctyhodných 891 koní, no pri najnov?om teste ho kon?truktéri zvý?ili a? na neuverite?ných 3151 koní a pred??ili akcelera?nú dráhu na 300 metrov oproti 30 metrovej pri prvom teste.

Nenechaj si ujs?
Obrovská novinka: Hyperloop zvládol svoj prvý ostrý test ultra-rýchlej prepravy. Máme aj video

Do budúcna chce Hyperloop zdola? hranicu 400 km/h, ?o pri tak rýchlom posune vpred bude zrejme v priebehu pár mesiacov. Prvá krajina, v ktorej bude Hyperloop One (ako ho spolo?nos? nazýva), je Dubaj a postupne budú nasledova? ostatné krajiny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak