HTC predstavilo svoju najnov?iu vlajkovú lo? U11, ktorá má na to, aby spolo?nos? vrátila spä? na výslnie. Medzi jej prednosti patrí úplne nový dizajn, fotoaparát a mnoho ?al?ích funkcií, ktoré ti v ?lánku predstavíme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Edge Sense

Narozdiel od Samsungu alebo Xiaomi, ktoré ponúkajú zaoblený displej, sa HTC rozhodlo vybra? inou cestou. Novinku vybavilo rámom, ktorý doká?e rozpoznáva? stla?enie a vykona? tak predur?enú akciu.

Edge Sense doká?e rozpozna? silu aj d??ku stla?enia, v?aka ?omu vie? rýchlo spravi? snímku obrazovky, spusti? fotoaparát alebo otvori? aplikáciu. V?aka tomu, ?e reaguje na tlak, tak je túto funkciu mo?né pou?íva? aj pod vodou. Navy?e v?aka nenápadnému dizajnu vyzerajú boky telefónu úplne normálne.

Trojica hlasových asistentov

HTC U11 je prvý smartfón, ktorý ponúka a? troch hlasových asistentov – HTC Sense Companion, Google Asistent a Amazon Alexa. Posledný menovaný je zatia? dostupný len vo vybraných krajinách. Zárove? je v?ak prvým mobilným zariadením, ktorý tohto asistenta pou?il.

HTC U11

zdroj fotografie: HTC

HTC Sense Companion sa postupne zoznamuje s návykmi pou?ívate?a a doká?e mu ponúknu? vhodné rady. Neustále sleduje chod telefónu, v?aka ?omu ?a vie napríklad upozorni?, aby si vymazal nevyu?ívané aplikácie. V?etci traja ponúkajú mnoho funkcií a je tak na tebe, ktorého preferuje? a dá? mu prednos?.

A? ?tyri mikrofóny


HTC U11

zdroj fotografie: HTC

V?aka pou?itiu viacerých hlasových asistentov sa HTC rozhodlo vybavi? U11 a? ?tvoricou mikrofónov, pri?om jeden z nich bude neustále zapnutý. Dôvod je ten, aby smartfón vedel ?o najrýchlej?ie reagova? na príkazy. Ostatné tri sa zapnú, ak za?ujú príkaz na prebudenie. To v?etko sa deje v zlomku sekundy, ?o má vies? k najspo?ahlivej?iemu ovládaniu hlasom, spomedzi v?etkých smartfónov.

BoomSound

O HTC je známe, ?e svoje modely vybavuje nadpriemernými reproduktormi. Inak tomu nie je ani teraz a svoju vlajkovú lo? vybavilo technológiou BoomSound. Tá priná?a po novom hlasnej?iu reprodukciu s vä??ím dynamickým rozsahom.

HTC U11
zdroj fotografie: HTC

Minuloro?ný model bol naozaj perfektný, ?o sa týka prehrávania hudby. Av?ak po vypo?utí tej istej nahrávky na oboch zariadeniach nie je pochýb o markantnom zlep?ení novej generácie. Vylep?enia sa do?kal vý?kový a basový reproduktor, v?aka ?omu je zvukový výstup cite?ne ?istej?í.

HTC U11zdroj fotografie: HTC

Telefón je navy?e dodávaný s prémiovými slúchadlami USonic s aktívnym potlá?aním okolitého ?umu. 3,5 mm audio jack ale bude? h?ada? márne. Slúchadlá toti? pripojí? len pomocou USB-C konektora. Slúchadlá disponujú aj senzorom, ktorý sníma tvar ucha, pre ?o najlep?í zvukový zá?itok.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
13%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
6%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak