V nedávnej prednáške na tému „Požiarna bezpečnosť v stavebných konštrukciách“ predniesol brigádny generál Ing. Luděk Prudil, veliteľ pražského hasičského zboru, podelil o poznatky z historicky prvého reálneho zásahu hasičov pri požiari elektromobilu v podzemných garážach v Českej republike. Celú takmer 30-minútovú prednášku zverejnil web Estav.tv.

Išlo o veľký úspech

Incident, ku ktorému došlo 4. mája 2023, mal šťastný koniec, ale Prudil zdôraznil potrebu lepších konštrukcií budov na zvládnutie takýchto mimoriadnych udalostí. K požiaru došlo v podzemných garážach administratívnej budovy z rokov 1993 – 1994 v centre Prahy, kde bolo nabíjanie elektromobilov povolené len na prvom podzemnom podlaží.

Rozhodujúcu úlohu pri úspešnom zásahu zohral elektronický požiarny poplachový systém budovy, ktorý bol priamo napojený na hasičský zbor. Včasná detekcia umožnila rýchlu reakciu, ktorá bola kľúčovým faktorom efektívneho zvládnutia situácie.

Incident sa týkal elektromobilu Jaguar I-Pace, ktorý začal horieť počas nabíjania. Napriek komplikáciám spôsobeným jedinečnou konštrukciou parkoviska vrátane špecializovaného výťahového systému hasiči požiar úspešne uhasili. Incident poukázal na výzvy, ako je potreba špecializovaného vybavenia, napríklad systémov COBRA (špeciálny prúd schopný „rezať“ a preniknúť dovnútra batérie) a odťahových vozidiel určených na zásahy v garážach.

Brigádny generál Prudil taktiež upozornil na fakt, že práve Jaguar I-Pace je podľa vyšetrovania pražských hasičov rizikové vozidlo, ktoré si vo svete vybudovalo negatívnu reputáciu v dôsledku výrobných nedostatkov a častých požiarov.

Hasiči Praha

Z incidentu sa učia hasiči z celého sveta

Keďže išlo o prvý prípad svojho druhu pre mnohé hasičské zbory, Prudil upozornil, že o postupe pražských hasičov sa krátko po incidente prišli informovať napríklad aj z Londýna, kde zatiaľ k podobnému incidentu nedošlo, no tamojší hasiči sa ho obávajú.

Medzi kľúčové poznatky z tejto udalosti patrí dôležitosť riešenia požiarnych rizík spojených s batériami elektrických vozidiel, extrémne teploty počas požiarov batérií a potreba zlepšenia ochranného výstroja pre zasahujúcich. Okrem toho, nedostatok funkčných detektorov škodlivých látok zdôrazňuje potrebu pokročilých ochranných opatrení – odporúča sa zobrať si vzor zo Spojených štátov.

Hasiči Praha

Následky požiaru zahŕňali problémy pri evakuácii kontaminovanej vody, do ktorej museli elektromobil ponoriť, oneskorenia spôsobené zložitosťou operácie a prípadnú likvidáciu poškodeného elektrického vozidla. Incident mal za následok značné finančné straty, čo zdôrazňuje dôležitosť zdokonalenia postupov, ochranných prostriedkov a plánov reakcie na núdzové situácie.

Záverom možno konštatovať, že tento incident zdôrazňuje naliehavosť prispôsobenia konštrukcií budov rastúcemu používaniu elektromobilov. Expert ako možné opatrenia uviedol širšie parkovacie miesta, evakuačné trasy pre vozidlá, robustná konštrukcia a integrácia stabilného hasiaceho zariadenia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP