banner-note-7
Odolnos? zariadenia je pre mnohých z nás jeden z k?ú?ových faktorov výberu nového zariadenia. Samsung to vie a preto sa sna?í aj v tomto smere ponúknu? to najlep?ie. Inak to nie je ani s Galaxy Note 7, ktorý bol osadený najnov?ím odolným sklom Gorilla Glass 5. Tentokrát ale pri?la ?zrada? od spolo?nosti Corning.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nová vlajková lo? Samsungu pre?la cez test youtubera, ktorý testuje odolnos? a kvalitu vlajkových lodí. Jeho zistenie, ako jednoducho sa dá do?kriaba? sklo Note 7-mi?ky viacerých zdesilo. Pod?a videa je jasne vidite?né, ?e na novom Corning Gorilla Glass 5 zanechalo rýpadlo s tvrdos?ou 3 permanentné po?kodenie. Pre porovnanie, predchodcu dokázalo po?kodi? rýpadlo s tvrdos?ou 5 a? 6.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Corning vydal nieko?ko dní po uploadnutí videa ustanovenie, ?e ide o nekontrolovaný test. Pod?a nich je otázne, aký tlak bol na rýpadlo od testera vyvíjaný. Rýpadlo tvrdosti má by? pod?a Corningu mäk?ie ako samotné sklo, teda do?lo k oteru materiálu z rýpadla na sklo. Youtuber sa v?ak sna?il ?krabance vyle?ti?, no neúspe?ne. Pod?a odpovede Corningu je odstránenie kovu z povrchu skla ve?mi obtia?ne. Otázne ale je, pre?o pri Gorilla Glass 4 tento problém nenastáva.

Note7_CGG5

Corning tie? dodal, ?e je nemo?né do?kriaba? Gorilla Glass 5 s rýpadlom tvrdosti 3, ked?e bez permanentného po?kodenia vydr?í a? do tvrdosti 5 a? 6 ako jeho predchodca. Teda aspo? pod?a laboratórnych testov spolo?nosti Corning. Nemyslíme si v?ak, ?e va?e k?ú?e vo vrecku sa budú pýta?, akou silou na sklo vá?ho smartfónu mô?u tla?i?. Youtuber týmto testom netestuje prvé zariadenie. Predo?lé s Gorilla Glass 4 vydr?ali do piateho a? ?iesteho stup?a tvrdosti. Musel by by? teda zaujatý vo?i Samsungu, aby na Note 7 tla?il vä??ou silou v záujme rýchlej?ieho po?kodenia skla.

Celé to vyzerá tak, ako keby to chce Corning zúfalo zahra? na neodborný test, no pod?a histórie youtubera nebude jeho test na tom a? tak zle a zjavne vie ?o robí. Ak plánujete kúpu najnov?ieho Galaxy Note 7, ur?ite oplatí investova? pár drobných do ochrannej fólie alebo skla.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
0%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.