banner-vernee-apollo-liteGoogle vo svojich smartfónoch Pixel a Pixel XL chcel skombinova? to najlep?ie na trhu. To sa spolo?nosti ur?ite aspo? z ?asti podarilo napríklad aj vo výdr?i batérie, teda aspo? pod?a prvotných ?tatistík, ktoré pre smartfón vyzerajú ve?mi priaznivo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvé kusy nových Pixelov sa u? ?oskoro dostanú k majite?om. U?ívate? na Reddite zverejnil ?tatistiky batérie po celodennom pou?ívaní. Tie, ak sú pravdivé, vyzerajú ve?mi dobre a Google Pixel je ur?ite jeden zo smartfónov, ktoré nebude treba nabíja? nieko?kokrát denne. Na snímkoch ni??ie si mô?eme v?imnú?, ?e zariadenie nebolo podrobené ?iadnemu syntetickému testu. Pixel bol pou?ívaný ako be?ný smartfón po?as be?ného d?a. Pou?ívané bolo WiFi, GPS, ale aj fotoaparát.

Huawei Nexus 6P mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

google_pixel_bateria_01

Z aplikácií si najviac batérie zobrala navigácia Waze, ktorú nasleduje Android System so slu?bami Google. Pou?ívate? dodal, ?e ?tatistika bola vedená od 9:00 ráno do 22:30. To znamená viac ako 12 hodín pou?ívania so zostatkom batérie 40 %, z ktorých smartfón odhaduje prevádzku e?te na ?al?ích 8 hodín. Ak si pustíte napríklad náro?nú 3D hru, o 20 a viac hodinovej výdr?i mô?ete len sníva?.

TIP: Google Pixel ukázal svoje kvality v nahrávaní videa. Takto obstál v rôznych podmienkach

google_pixel_bateria_02

Detailnej?ia ?tatistika prezrádza, ?e majite? uskuto?nil aj 11 minút hovorov. Obrazovka bola zapnutá viac ako 3 hodiny. Druhý screenshot ukazuje ?tatistiku procesora a tretí kvality príjmu signálu. Aj ke? sa ur?ite nájde smartfón s lep?ou výdr?ou, vzh?adom k pomeru kapacity batérie (2770 mAh) ide o výborný výsledok. Uvidíme, ako si Google Pixel poradí, ke? bude naplnený aplikáciami be?iacimi na pozadí, ktoré ve?ký oh?ad na batériu neberú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.