banner-pixel

Prvé informácie o druhej generácii smartfónov Google Pixel sú tu. Nástupca premiérového minuloro?ného modelu prinesie nový procesor, vylep?ený fotoaparát, ale aj e?te vy??iu cenu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvých nástupcov dnes u? m?tvych Nexusov si niektorí ob?úbili najmä kvôli kvalitnému fotoaparátu, no niektorým sa nepá?ili kvôli dizajnu a vy??ej cene. Web 9to5Google prekvapivo priniesol prvé informácie o jeho nástupcovi, ktorého zatia? budeme vola? Google Pixel 2. Ak je pre teba prítomnos? vodeodolnosti dôle?itá, máme pre teba dobré správy. Pod?a zdroja by toti? Pixel 2 mal prinies? aj túto u?ito?nú vlastnos?.

Google Pixel 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Koncept dizajnu nových Pixelov

Koncept dizajnu nových Pixelov

zdroj fotografie: Behance

Google Pixel je pova?ovaný za smartfón s najlep?ím fotoaparátom minulého roka. Pod?a v?etkého v?ak stále je ?o vylep?ova? a Google sa preto zameria aj na túto oblas?. Vylep?ená má by? predov?etkým kvalita fotografií pri hor?om osvetlení. Samozrejmos?ou bude aj nový procesor, pri?om minulý rok be?ali Pixely na Snapdragone 821. Aký procesor bude pou?itý tento rok, zatia? nie je známe, no Google má momentálne testova? ?ipy od Qualcommu a Intelu. V hre bol istý ?as aj ?ínsky MediaTek, av?ak ten softvérový gigant nakoniec vynechal.

google-pixel-2017-koncept-9

zdroj fotografie: Behance

TIP: Niektorým majite?om Google Pixel smartfónov ob?as zam?za systém

Nane??astie v?ak máme aj zlé správy, ktoré sa týkajú navý?enia ceny. Cenovka prvej generácie bola nastavená pribli?ne na 650 dolárov, ?o je síce na high-end s ?istým Androidom a ?pi?kovým hardvérom akceptovate?ná cena. Nová cena druhej generácie bude zvý?ená minimálne o 50 dolárov. A? tak zásadná zmena pre amerických zákazníkov by to teda nebola. Hor?ie v?ak znie situácia na Slovensku. Cena sú?asnej generácie za?ína na 849 ?, tak?e ak by sa potvrdili informácie o zvý?ení ceny, u nás by bola cena Pixelu 2 tesne pod hranicou 1000 ?.

google-pixel-2017-koncept-6

zdroj fotografie: Behance

Ak nie si ochotný za smartfón utrati? takúto sumu, alternatívnou mo?nos?ou by mala by? od?ah?ená verzia pod menom Pixel 2B. Dostupnos? sa o?akáva na rozvojových trhoch a zatia? nie je jasné, ?i sa bude jedna? o mierne okresanú verziu Pixelu 2, alebo low-end podobný zariadeniam Android One.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.